Skip til hoved indholdet

Høring

Udkast til Natura 2000-handleplaner nr. Køge Å, nr. N149 Tryggevælde Ådal og nr. N152 Vallø Dyrehave

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

I samarbejde med hhv. Stevns kommune og Miljøstyrelsen, har Køge Kommune udarbejdet handleplaner for de to Natura2000-områder nr. Køge Å og nr. 149 Tryggevælde Ådal. Samtidig er der også udarbejdet handleplan omkring Natura2000-området nr. N152 Vallø Dyrehave, hvor Miljøstyrelsen er tovholder her. Handleplanerne er sendt i høring og kan tilgås via de nedstående links. 

Høringsfristen fremgår af Stevns kommunes og Miljøstyrelsens hjemmesider:

  • Stevns

Udkast til Natura 2000-handleplaner for N152 Vallø Dyrehave & N149 Tryggevælde Ådal | Stevns Kommune

  • Miljøstyrelsen

Sjælland Nord og Bornholm - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Fristen for begge høringer er d. 4. marts 2024. Høringssvar skal sendes direkte til Stevns Kommune hhv. Miljøstyrelsen

Informationer

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje