Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Naturstrategi i Køge Kommune 2023-2027

Natur og miljø Tilbage

Køge Kommune har, med inddragelse af Køge kommunes Naturråd, udarbejdet en naturstrategi for perioden 2023-2027 til erstatning for den forrige naturstrategi for perioden 2018-2022.

Tilbage

Køge Kommune har, med inddragelse af Køge kommunes Naturråd, udarbejdet en naturstrategi for perioden 2023-2027 til erstatning for den forrige naturstrategi for perioden 2018-2022. Naturstrategien beskriver de overordnede rammer for kommunens naturindsats og realiseres gennem årlige naturhandleplaner der beskriver konkrete projekter. Denne naturstrategi er vedtaget af Klima- og Planudvalget.

Hovedformålet med naturstrategien er at opfylde Danmarks og lokalt Køge kommunens forpligtigelser til at standse tilbagegangen i biodiversiteten og sideløbende skabe mulighed for forbedring af biodiversiteten. Naturstrategien udgør Køge kommunes grundlag for nå vores del af det nationale mål for 30 % beskyttet natur og 10% stærkt beskyttet natur.

Naturstrategien fremmeste mål er naturligvis en positiv udvikling i biodiversiteten og der skal lægges vægt på at der løbende sker målinger af effekten af de gennemførte indsatser. Naturstrategien skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige aktuelle strategier og planer – Klimatilpasningsplan 2022-2033, DK2020 klimaplanen, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Det Grønne Danmarkskort, De grønne kiler i fingerplanen (Skensved å og kilen fra Herfølge til Køge bugt), Strategi for placering af solceller. Naturstrategien indtænkes også i den kommende planstrategi og kommuneplan.

Biodiversitetskrisen er meget aktuel, men kan ikke løses af Køge Kommune alene. Kommunen kan gennem Naturstrategien bidrage til at holde fast i, at den særlige og bevaringsværdige natur i kommunen sikres og forbedres. Det kræver borgernes forståelse og opbakning. For at få opbakningen til, at naturen har brug for mere plads og nogle steder skal have første prioritet, må kommunen være aktiv med at informere og vejlede om de særlige naturværdier samt de nødvendige metoder og virkemidler til at nå det mål.

Læs Køge Kommunes naturstrategi 2023-2027 her.

Informationer

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje