Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Afgørelse om overgang til passiv drift af Ørsted Askedepot

Natur og miljø Tilbage

Ørsted A/S har ansøgt Køge Kommune om at Askedepotet på Køge Havn kan overgå til passiv tilstand. Depotet blev opfyldt i 1994-2003, og har siden 2003 været overvåget af Køge Kommune.

Tilbage

Når efterbehandlingen af et deponeringsanlæg eller deponeringsenhed kan anses for afsluttet, skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse om, at anlægget eller enheden kan overgå til passiv tilstand. Afgørelsen træffes efter § 31 i Deponeringsbekendtgørelsen og § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 17. april 2023. Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling findes på side 4 i afgørelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’ hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje