Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Miljøtilladelse til fasanhold på virksomheden Giesegård Jagtvæsen, Giesegårdvej 91, 4100 Ringsted

Natur og miljø Tilbage

Køge kommune besluttet, at meddele miljøtilladelse til fasanhold på virksomheden Giesegård Jagtvæsen, Giesegårdvej 91, 4100 Ringsted. Tilladelsen kan påklages 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger.

Tilbage

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Køge kommune i Klageportalen senest den 7. marts 2023.

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald. 

For nærmere information om miljøtilladelsen kan Køge kommune kontaktes på mail: natur@koege.dk

Informationer

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje