Skip til hoved indholdet

Køge kommune besluttet, at meddele miljøtilladelse til fasanhold på virksomheden Giesegård Jagtvæsen, Giesegårdvej 91, 4100 Ringsted. Tilladelsen kan påklages 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Køge kommune i Klageportalen senest den 7. marts 2023.

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald. 

For nærmere information om miljøtilladelsen kan Køge kommune kontaktes på mail: natur@koege.dk

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside