Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Midlertidig tilladelse til afledning af byggegrubevand fra udgravning til nedgravede affaldsøer på Søndre Havn

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Køge Kyst etablerer to nedgravede affaldsstationer øst for Fællesbyg på Søndre Havn.
I forbindelse med udgravningen er der behov for at lænse og aflede byggegrubevand til spildevandskloakken.
Afledningen er midlertidig og forventes afsluttet efter 3-4 uger. 
Samlet vandmængde skønnes til maksimalt 3.000 m3 i perioden.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 4. juni 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje