Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med byggeri af Regnemark Vandværk

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Der skal bygges nyt vandværk ved Regnemark. I forbindelse med byggeriet er det nødvendigt at tørholde udgravningerne.

Grundvandssænkningen vil foregå med sugespidsanlæg suppleret med læsning af byggegruberne.

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der må antages at have en individuel , væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er senest den 26. marts 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje