Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Bjæverskov

Øvrige Tilbage

Klima- og Planudvalget har på møde den 17. august 2023 behandlet og godkendt ”Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning med udnyttelse af overskudsvarme i Bjæverskov” af 30. marts 2023.

Tilbage

Afgørelse
Projektforslaget er behandlet i henhold til kapitel 4 i den gældende projektbekendtgørelse (818 af 04/05/2021). På baggrund af dette kan Køge Kommune godkende det ansøgte projekt i henhold til varmeforsyningsloven §4. Projektforslaget godkendes på vilkår om; at projektet påbegyndes senest to år efter godkendelsen er meddelt, herunder medregnes indgåelse af aftale om elnettilkobling.
Projektforslaget vurderes at opfylde alle formelle krav i projektbekendtgørelsen, herunder at den samfundsøkonomiske analyse viser en positiv samfundsøkonomi.

Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A har fremsendt ”Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning med udnyttelse af overskudsvarme i Bjæverskov” af 30. marts 2023. Projektforslaget indeholder etablering af
varmeproduktionsanlæg, hvor overskudsvarme fra Energinets transformerstation indgår og suppleres med varmepumpe samt etablering af et nyt fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet. Projektets
samfundsøkonomiske beregninger viser, at en realisering af projektet betyder en samfundsøkonomisk fordel på ca. 10 mio. kr. sammenholdt med alternativet, hvor forsyning sker ved individuelle varmepumper.

Projektforslaget understøtter Køge Kommunes Varmeplan 2022, hvor Bjæverskov har været udlagt som et forsyningsområde, hvor ”decentral fjernvarme undersøges”. Med denne godkendelse af projektforslaget overgår
Bjæverskov i varmeplanen til et ”fjernvarmeudbygningsområde” og indberettes til Plandata, som et fjernvarmeområde. Herefter kan der ikke opnås tilskud til varmepumper indenfor forsyningsområdet.

Konverteringsprojektet medvirker til at udfase brugen af fossile brændstoffer til varmeforsyning af private boliger i Køge Kommune, som i Bjæverskov består af naturgas. Desuden understøtter projektet den grønne omstilling ved at anvende overskudsvarme i fjernvarmeproduktion.

Klagefrist er til og med 9. oktober 2023

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje