Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Fornyet udledningstilladelse til Køge Egnens Renseanlæg, Revlen 2, 4600 Køge

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Køge Kommune har udarbejdet en fornyet udledningstilladelse til Køge Egnens Renseanlæg (KER), Revlen 2, 4600 Køge.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 18. juli 2024.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje