Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tillæg 5 Forlængelse af miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af jordrensnings-anlæg Scanfield ApS, Junckersvej 10, 4600 Køge

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Køge Kommune har forlænget Scanfield ApS’s miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til et jordrensnings-anlæg på Junckersvej 10, 4600 Køge.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 8. juli 2024.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal.

Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje