Skip til hoved indholdet

Afgørelse

Tillæg 3 til miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af Geminor DK Hub East

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Køge Kommune har udarbejdet et tillæg til Geminors miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til oplagring og omlastning af farligt affald på Pacific Kaj 4, 4600 Køge.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af den sidste annonceringsdato, senest den 25. oktober 2023
Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag til i godkendelsen og kan i øvrigt ses på Nævnenes Hus’s hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje