Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Erhvervsaffald Jordflytning og områdeklassificering

Jordflytning og områdeklassificering

Skal du flytte jord fra din ejendom?

Jordflytning  

Når du flytter jord fra din ejendom, skal du sikre dig om jordflytningen skal anmeldes. Jord fra områdeklassificeret område, forureningskortlagte ejendomme og vejarealer skal anmeldes til den kommune, hvor jorden opgraves. Du skal anmelde jordflytningen på Jordweb.dk.

Køge Kommune opkræver et gebyr for behandling af jordflytningen. Gebyrstørrelsen kan ses under Takster, skatter og afgifter og Jordweb.dk.  

Flytter du mindre end 1,8 tons (<1 m3) jord fra en områdeklassificeret ejendom, så kan jorden bortskaffes til en af Køge Kommunes genbrugspladser, uden at det kræver anmeldelse til kommunen. Jorden må dog ikke stamme fra et areal, som er kortlagt for jordforurening. Tjek om arealet er kortlagt for jordforurening på Køge Kommunes interaktive kort. Du tilvælger "Jordforurening - V1" og "Jordforurening - V2" under fanen "Jord" i venstre side.

Hvis du under gravearbejdet får mistanke eller viden om, at jorden er forurenet, skal gravearbejdet stoppes og Køge Kommunes Jordteam skal straks kontaktes. 

Læs mere om krav til håndtering af den opgravede jord i vores Jordregulativ.

Områdeklassificering

Områdeklassificering er en udpegning af ældre byområder. Inden for områdeklassificeringen kan man forvente at finde lettere forurenet jord i de øverste jordlag. Den lettere forurenede jord har et forhøjet baggrundsniveau af foreuning, som skyldes længere tids påvirkning fra aktiviteter i bymæssig bebyggelse.

Områdeklassificeringen kan ses på Køge Kommunes interaktive kort. Søg på din adresse og tilvælg "Områdeklassificering" under fanen "Jord" i venstre side.

Miljøstyrelsen har lavet pjecen "En hverdag med jord i byen" med gode råd, når man bor i byområder med lettere forurenet jord.

Jord

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje