Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Erhvervsaffald Jordflytning og områdeklassificering

Jordflytning og områdeklassificering

Skal du flytte jord fra din ejendom?

Jordflytning  

Når du flytter jord fra din ejendom, skal du sikre dig om jordflytningen skal anmeldes. Jord fra områdeklassificeret område, forureningskortlagte ejendomme og vejarealer skal anmeldes til den kommune, hvor jorden opgraves. Du skal anmelde jordflytningen på www.jordweb.dk.

Køge Kommune opkræver et gebyr for behandling af jordflytningen. Gebyrstørrelsen kan ses under Takster, skatter og afgifter og www.jordweb.dk.  

Flytter du mindre end 1,8 tons (<1 m3) jord fra en områdeklassificeret ejendom, så kan jorden, uden anmeldelse, bortskaffes til genbrugspladsen. Jorden må ikke stamme fra et kortlagt areal. Se genbrugspladserne i Køge Kommune.

Hvis du under gravearbejdet får mistanke om jorden er forurenet eller får anden oplysning om forurening, skal gravearbejdet stoppes og Køge Kommunes Jordteam skal straks kontaktes. 

Læs mere om krav til håndtering af den opgravede jord i vores Jordregulativ (regulativ for jord, som er affald).

Områdeklassificering

Områdeklassificering er en udpegning af ældre byområder. Inden for områdeklassificeringen kan man forvente at finde lettere forurenet jord i de øverste jordlag. Den lettere forurenede jord er et forhøjet baggrundsniveau, som skyldes længere tidspåvirkning fra aktiviteter i bymæssig bebyggelse.

Områdeklassificeringen kan ses på Køge Kommunes interaktive kort. Søg på din adresse og tilvælg "Områdeklassificering" under fanen "Jord" i venstre side. 

Miljøstyrelsen har lavet pjecen "En hverdag med jord i byen" med gode råd, når man bor i byområder med lettere forurenet jord.

Du kan kontakte Køge Kommunes Jordteam om jordforurening og jordflytning. Se kontaktoplysningerne nedenfor. 

Jord og Grundvand

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside