Skip til hoved indholdet
    Hjem Virksomhed Opstart og ændring af virksomhed Miljøtilladelser Olie og kemikalier

Olie og kemikalier

Olie, kemikalier og flydende, farligt affald kan være en trussel for miljøet, hvis det ikke håndteres og opbevares korrekt

Olie, kemikalier og flydende, farligt affald kan gøre stor skade på levende organismer i naturen og på de biologiske processer på renseanlægget.

For at begrænse risikoen for forurening af jord, overfladevand (søer, vandløb og havet), grundvand og kloak/renseanlæg mest muligt, har Køge Kommune udarbejdet Forskrift for olieprodukter og kemikalier. Forskriften fastsætter regler for håndtering og opbevaring af olieprodukter, kemikalier og flydende, farligt affald for bl.a. virksomheder og landbrug, som ikke i forvejen er omfattet af konkrete lovbestemmelser om dette. Forskriften fastsætter også regler for indretning og drift af påfyldningspladser for brændstof.

Typisk sker forurening af jord, grundvand, overfladevand og kloak ved: 

  • Omhældning og aftapning af olie/kemikalier/flydende, farligt affald
  • Tankning af brændstof, f.eks. olie, benzin og diesel
  • Påkørsel og stød, så emballage beskadiges
  • Tæring af opbevaringsbeholdere 

En af de vigtigste grundregler for at sikre imod forurening er:

Arealer, hvor der forekommer spild af olie og kemikalier, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand, grundvand og kloak. 

Afhængigt af hvad du opbevarer, samt hvor og hvordan, skal du altid være opmærksom på at have fysiske barrierer, der kan tilbageholde et eventuelt spild fra jord, overfladevand (vandløb, søer og hav), grundvand og kloak. Det kan fx gøres med tæt belægning (fx beton), belægninger med fald mod midten (uden afløb, eller med afløb til olieudskiller), spildbakker, opkanter og påkørselssikring (især relevant ved olietanke). Desuden skal du sørge for at dit oplag/dér hvor stofferne/blandingerne håndteres så vidt muligt er under tag. Se de specfikke krav i forskriften.

Olie- og kemikalieudslip 

Ved akut forurening: Læs om hvad du skal gøre ved Akut forurening

Hvis du opdager spild eller udledning af olie, gylle, kemikalier eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller hav, eller selv er skyld i et miljøuheld, skal du kontakte alarmcentralen på tlf. 112. Derefter kontakter alarmcentralen politiet, brandvæsenet og kommunen. 

Uanset om der kun er mistanke om en olieforurening (fx synligt hul i en olietank, misfarvning af jorden, olielugt), om der går hul på, eller sker spild fra en olietank, så skal du straks melde det til Køge Kommunes Jordteam på tlf. 56 67 24 77. 

BEMÆRK:

Alle henvendelser vedrørende private olietanke under 6.000 liter skal rettes til Byg på mail: byg@koege.dk eller på tlf. 56 67 24 55.

Alle henvendelser vedrørende olietanke over 6.000 liter skal rettes til Miljø på mail: miljoe@koege.dk eller på tlf. 56 67 25 00.

Læs mere om Olietanke under 6.000 L.

Læs mere om Olietanke over 6.000 L samt erhvervstanke.

Miljø

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje