Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald, klima og natur Affald Sortering af affald

Sortering af affald

I Køge Kommune sorterer vi husholdningsaffald i ni typer. Find sorteringsguiden til hvordan du sorterer dit affald korrekt.

I Danmark har vi lovet hinanden, at i 2035 skal mindst 65 % af vores husholdningsaffald være sorteret fra til genanvendelse. Det skal vi selvfølgelig også leve op til her i Køge Kommune - fordi det nytter. Når vi sorterer affaldet, bidrager vi til at værdifulde ressourcer kan bruges igen i stedet for at gå op i røg.  

Husholdningsaffald

I Køge Kommune sorterer vi i ni typer husholdningsaffald. Det er derfor vigtigt, at du putter affaldet i de rigtige rum i affaldsbeholderen (skraldespanden), da beholderens rum følger skraldebilens opdeling. 

De ni typer er:

 • Restaffald - for eksempel mælke- og juicekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejnebind, cigaretskod, kattegrus og hundehøm-høm’er og beskidt mademballage. Restaffald kommes i en plastikpose. Husk at binde knude på, inden du smider den ud. 
 • Madaffald - for eksempel madrester (uden emballage), frugt og grøntsager, kød, ben- og knoglerester, brød, gryn og nødder, ris og pasta, æggeskaller, køkkenrulle brugt i køkken, kaffegrums og filtre, te og teposer og afskårne blomster. Madaffald kommes i de grønne bioposer. Husk at binde knude på, inden du smider den ud.
  Når du er ved at løbe tør for de grønne bioposer til madaffald, kan du binde én pose på håndtaget af din rest/mad-affaldsbeholder. Så lægger skraldemændene nogle nye bioposer til dig, næste gang rest- mad tømmes.
 • Plast - plastflasker, plastbøtter, plastbakker, plastdunke, plastlåg, plastfolie og -poser, bobleplast og plastæggebakker. Husk at give bakker og dunke et let skyl.
 • Metal - øl- og sodavandsdåser uden pant, konservesdåser, metallåg, alubakker og fyrfadslysholdere, kapsler, stanniol og bestik. Husk at give dåser og bakker et let skyl.
 • Papir - aviser, ugeblade, reklamer, bøger, breve, printerpapir, kuverter - også med rude, kartonemballage fra for eksempel tandpasta, tamponer og havregryn.
 • Pap - parcel-/rækkehuse kan aflevere pap sammen med storskrald. Stort pap skal bundtes. Etageejendom/lejlighed har beholdere til pap.
 • Glas - glasflasker, syltetøjsglas, konservesglas, drikkeglas og -kander (ikke krystal), krydderi-, medicin- og pilleglas. Husk at give flasker og konservesglas et let skyl.
 • Farligt affald - den røde miljøkasse er til farligt affald, fx batterier, elpærer, småt elektronik, kemikalier og spraydåser. Batterier, elpærer og småt elektronik skal lægges i hver sin klare plastpose i kassen. Etageejendom/lejlighed kan foruden de røde miljøkasser fortsat benytte de opsatte battericylindere. 
 • Tekstilaffald - ødelagt, hullet, plettet tøj og tekstil, en ensom handske eller strømpe, som du førhen ville smide i restaffald. Tekstilaffaldet afleveres i klare/gennemsigtige poser på 15-25 liter, som du selv køber. Husk at binde knude på posen. Hvis du bor i parcelhus eller rækkehus, må du højest aflevere 3 poser per afhentning. Der medtages ikke tøjaffald i affaldssække og bæreposer. Poserne skal stå synligt ud til skel ved vej på samme afhentningsdag som din røde miljøkasse. Hvis du bor i lejlighed/etageejendom (flerfamiliebolig) kan du aflevere tekstilaffald i ejendommens tekstilaffaldsbeholder.

Er du i tvivl om hvordan du skal sortere dit affald, kan du til enhver tid læse mere om det i Køge Kommunes sorteringsguide til affald. I sorteringsguiden kan du indtaste navnet på den type affald, du vil bortskaffe og få svar på, hvor du kan komme af med det. Hvis du ikke kan slå den type affald op, som du gerne vil af med, kan du kontakte Affaldskontoret.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere og se film om korrekt affaldssortering.

Haveaffald og storskrald

Udover det almindelige husholdningsaffald, henter vi også haveaffald og storskrald. Du kan læse mere om hvordan og hvor ofte på siden Hvornår får du hentet dit affald? Du kan læse om, hvilket affald du kan, og ikke kan, aflevere til storskrald via linket øverst på siden. 

Vi blander ikke dit affald 

Når du har sorteret dit genanvendelige affald i de forskellige beholdere, så bliver det ikke blandet igen – det bliver faktisk kun sorteret endnu mere bagefter. Genanvendeligt affald holdes adskilt, for ellers kan det ikke bruges som råvarer i nye produkter. 

Alle skraldebilerne har flere rum, ét til hver affaldstyper. Når affaldsbeholderen løftes op og tømmes, falder affaldet ned i hver sit rum. På den måde transporteres og håndteres de forskellige affaldstyper hver for sig. 

Regulativer og lovgivning

De regler der sætter rammen for sortering af affald i Køge Kommune, er bl.a.:

Læs også

Sorteringsvejledning på andre sprog

Affald

Torvet 1, 4600 Køge

Telefontider og åbningstider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje