Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Byggeri Byg drivhus, carport eller skur?

Byg drivhus, carport eller skur?

Skal du bygge ny carport, drivhus eller andet småt byggeri?

Følg denne proces og få overblik over, hvad du skal gøre, inden du bygger nyt byggeri på din grund.

Forberedelse - Hvilke krav gælder?

Reglerne for småbyg er beregnet til små, enkle bygninger som garager, udhuse, drivhuse og carporte.

Når du planlægger at bygge nyt, skal du altid tjekke, hvilke regler der gælder.

Der kan for eksempel være servitutter på din ejendom og en lokalplan for dit område, der sætter nogle specifikke rammer for, hvad du må bygge.

Derudover sætter bygningsreglementet de generelle regler for, hvordan du må bygge. 

Når du skal beregne, hvad og hvor meget du må bygge på din grund, skal du først tjekke, om der er en lokalplan/byplanvedtægt for det område, hvor ejendommen ligger i. Her vil det fremgå, hvilke regler du skal overholde. En ældre lokalplan/byplanvedtægt kan for eksempel fastsætte, at du skal bruge en tidligere udgave af bygningsreglementet til dit byggeri. Det varierer, om der skal beregnes en bebyggelsesprocent, en udnyttelsesgrad eller et bebygget areal. Beregningsreglerne fremgår af den relevante udgave af bygningsreglementet, som kan tilgås fra bygningsreglementets hjemmeside. Besøg bygningsreglementets hjemmeside.

Forberedelse - Hvilke krav gælder?

Reglerne for småbyg er beregnet til små, enkle bygninger som garager, udhuse, drivhuse og carporte.

Når du planlægger at bygge nyt, skal du altid tjekke, hvilke regler der gælder.

Der kan for eksempel være servitutter på din ejendom og en lokalplan for dit område, der sætter nogle specifikke rammer for, hvad du må bygge.

Derudover sætter bygningsreglementet de generelle regler for, hvordan du må bygge. 

Når du skal beregne, hvad og hvor meget du må bygge på din grund, skal du først tjekke, om der er en lokalplan/byplanvedtægt for det område, hvor ejendommen ligger i. Her vil det fremgå, hvilke regler du skal overholde. En ældre lokalplan/byplanvedtægt kan for eksempel fastsætte, at du skal bruge en tidligere udgave af bygningsreglementet til dit byggeri. Det varierer, om der skal beregnes en bebyggelsesprocent, en udnyttelsesgrad eller et bebygget areal. Beregningsreglerne fremgår af den relevante udgave af bygningsreglementet, som kan tilgås fra bygningsreglementets hjemmeside. Besøg bygningsreglementets hjemmeside.

Beregn - Hvad ligger på din grund i forvejen?

Som udgangspunkt kræver småbyg ikke byggetilladelse, men der kan være tilfælde, hvor det alligevel er nødvendigt. 

Du skal derfor tjekke følgende for at finde ud af, om dit småbyg kræver en byggetilladelse

 1. Over eller under 50 kvadratmeter småbyg i alt:
  Er der bygget over eller under 50 kvadratmeter småbyg på din grund i alt, hvis du tæller din planlagte nye bygning med?
  Tjek hvor mange småbygninger der allerede ligger på din grund. Der må maks være 50 kvadratmeter bebyggelse i alt.
 2. Hvor mange meter i skel i alt:
  Ligger dit nye byggeri i skel? Der må maks være 12 meter bebyggelse i skel i alt. 
  Ligger to af bygningens sider op til skel, medregnes kun den længste side.
 3. Højde ud mod skel:
  Hvor høj er din planlagte bygning?
  Hvis du bygger tættere end 2,5 meter fra skel, må bygningens højde maksimalt være 2,5 meter.
  Hvis bygningen er placeret 2,5 meter eller længere væk fra skel, må højden på bygningen højst være 1,4 x afstanden til naboskel/sti. For eksempel må et udhus, der ligger 2,5 meter fra skel, være 2,5 x 1,4 = 3,5 meter i højden.

Planlægger du at bygge mere end de fastsatte grænser, kræver dit småbyg en byggetilladelse. 
Din sag skal helhedsvurderes af Køge kommune, som vurderer, om du kan få en byggetilladelse, jævnfør Bygningsreglementet 18 § 187-195.
Gå til siden: Forbered din byggeansøgning. 

Hvis du planlægger at bygge inden for de fastsatte grænser, kan du bygge uden byggetilladelse.

Husk altid at indberette dit småbyg til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Det gør du på Bygnings- og boligregistrets hjemmeside. 

Beregn - Hvad ligger på din grund i forvejen?

Som udgangspunkt kræver småbyg ikke byggetilladelse, men der kan være tilfælde, hvor det alligevel er nødvendigt. 

Du skal derfor tjekke følgende for at finde ud af, om dit småbyg kræver en byggetilladelse

 1. Over eller under 50 kvadratmeter småbyg i alt:
  Er der bygget over eller under 50 kvadratmeter småbyg på din grund i alt, hvis du tæller din planlagte nye bygning med?
  Tjek hvor mange småbygninger der allerede ligger på din grund. Der må maks være 50 kvadratmeter bebyggelse i alt.
 2. Hvor mange meter i skel i alt:
  Ligger dit nye byggeri i skel? Der må maks være 12 meter bebyggelse i skel i alt. 
  Ligger to af bygningens sider op til skel, medregnes kun den længste side.
 3. Højde ud mod skel:
  Hvor høj er din planlagte bygning?
  Hvis du bygger tættere end 2,5 meter fra skel, må bygningens højde maksimalt være 2,5 meter.
  Hvis bygningen er placeret 2,5 meter eller længere væk fra skel, må højden på bygningen højst være 1,4 x afstanden til naboskel/sti. For eksempel må et udhus, der ligger 2,5 meter fra skel, være 2,5 x 1,4 = 3,5 meter i højden.

Planlægger du at bygge mere end de fastsatte grænser, kræver dit småbyg en byggetilladelse. 
Din sag skal helhedsvurderes af Køge kommune, som vurderer, om du kan få en byggetilladelse, jævnfør Bygningsreglementet 18 § 187-195.
Gå til siden: Forbered din byggeansøgning. 

Hvis du planlægger at bygge inden for de fastsatte grænser, kan du bygge uden byggetilladelse.

Husk altid at indberette dit småbyg til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Det gør du på Bygnings- og boligregistrets hjemmeside. 

Indberet dit småbyg til Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Når du har bygget dit nye drivhus, carport eller andet småbyg, er det vigtigt at du indberetter ændringerne til Bygnings- og Boligregistrets hjemmeside (BBR). 
Du indberetter de nye oplysninger på Bygnings- og Boligregistrets hjemmeside.

Indberet dit småbyg til Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Når du har bygget dit nye drivhus, carport eller andet småbyg, er det vigtigt at du indberetter ændringerne til Bygnings- og Boligregistrets hjemmeside (BBR). 
Du indberetter de nye oplysninger på Bygnings- og Boligregistrets hjemmeside.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje