Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Vigtig information til nye enfamiliehuse (Ark B)

Vigtig information til nye enfamiliehuse (Ark B)

Når der skal bygges et nyt enfamiliehus, skal ansøger forinden, ansøge Køge Kommunes Miljøafdeling om tilladelse til at håndtere regnvand og spildevand fra boligen.  

Afhængig af om ejendommen ligger i et opland med offentlig kloak eller om det er udenfor kloakeret opland, skal der enten ansøges om: 

eller: 

Tjek i Køge Kommune Regn-og Spildevandsplan 2021-2026. Heraf fremgår om oplandet er kloakeret, planlagt kloakeret eller ligger udenfor kloakeret opland. 

Det kræver en tilladelse fra Miljøafdelingen i Køge Kommune at håndtere spildevand og regnvand. Hvis arbejdet igangsættes uden at ansøger har fået tilladelse, vil det være på eget ansvar og med risiko for, at det skal laves om. 

Ansøgning skal fremsendes via mail til spildevand@koege.dk eller via Byg og Miljø (BOM).

Udledningstilladelse til vandløb, dræn og sø

Køge Kommune skal meddele udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 og Spildevandsbekendtgørelsen § 32 til udledning af spildevand til dræn, vandløb og søer. 

Ansøger skal fremsende et komplet afløbsprojekt for alt udvendigt regnvand og spildevand.

 • Kloaktegning skal vise hele ejendommens kloaksystem – både spildevand og regnvand. Det skal være tydeligt angivet, hvad der er regnvand (stiplet/blå streg) og spildevand (fuld streg/rød).  
 • Ledningsmaterialer og dimensioner (PP, PVC) skal fremgå. 
 • Angiv hvad der er tagbrønde, køkkenvask, gulvafløb, wc mv. 
 • Angiv retning (nordpil) eller veje og skel. 
 • Placering af bundfældningstank og renseanlæg med angivelse af afstandskrav. 
 • Bundfældningstank skal angives med fabrikat og størrelse/kapacitet.  
 • Renseanlæg angives med antal PE og renseklasse. 
 • Faskiner, regnbede mv. skal angives.  
 • Dokumentation for at afstandskrav til skel og bygninger er overholdt for faskine/regnbed og dimensionering (LAR Beregning). 
 • Udledningen skal angives, dvs. om det er via dræn eller direkte til vandløb eller sø og recipientens navn 
 • Det skal fremgå, at anlægget vil blive etableret i overensstemmelse med den respektive vejledning fra Miljøstyrelsen. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje