Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Energi, vand og varme Kloak, spildevand og regnvand Vigtig information til nye enfamiliehuse (Ark C)

Vigtig information til nye enfamiliehuse (Ark C)

Når der skal bygges et nyt enfamiliehus, skal ansøger forinden, ansøge Køge Kommunes Miljøafdeling om tilladelse til at håndtere regnvand og spildevand fra boligen.  

Afhængig af om ejendommen ligger i et opland med offentlig kloak eller om det er udenfor kloakeret opland, skal der enten ansøges om: 

eller:

I Køge Kommunes interaktive kort, kan du slå din adresse op og se hvad der er vedtaget for din ejendom i den gældende Regn-og Spildevandsplan 2021-2026
Når du slår din adresse op på kortet, fremgår det, om området du bor i er kloakeret, planlagt kloakeret eller ligger udenfor kloakeret opland. 

Det kræver en tilladelse fra Miljøafdelingen i Køge Kommune at håndtere spildevand og regnvand. Hvis arbejdet igangsættes uden at ansøger har fået tilladelse, vil det være på eget ansvar og med risiko for, at det skal laves om. 

Ansøgning skal fremsendes via mail til spildevand@koege.dk eller via Byg og Miljø (BOM).

Nedsivningstilladelse til nedsivning af spildevand

Køge Kommune skal meddele tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 og Spildevandsbekendtgørelsen § 37 til nedsivning af spildevand.  

Ansøger skal fremsende et komplet afløbsprojekt for alt udvendigt regnvand og spildevand. Les mere her: Vigtig Information til bygherre og kloakmester.

 • Kloaktegning skal vise hele ejendommens kloaksystem – både spildevand og regnvand. Det skal være tydeligt angivet, hvad der er regnvand (stiplet/blå streg) og spildevand (fuld streg/rød).  
 • Ledningsmaterialer og dimensioner (PP, PVC) skal fremgå. 
 • Angiv hvad der er tagbrønde, køkkenvask, gulvafløb, wc mv. 
 • Angiv retning (nordpil) eller veje og skel. 
 • Placering af bundfældningstank og nedsivningsanlæg med angivelse af afstandskrav. 
 • Bundfældningstank skal angives med fabrikat og størrelse/kapacitet.  
 • Nedsivningsanlæg angives med antal PE. 
 • Nedsivningsanlæggets opbygning skal fremgå tydeligt.  
 • Dokumentation for jordens nedsivningsevne (sigteanalyser) – eller alternativ skal anlægget opbygges efter Byggeriets Kvalitetskontrols vejledning om nedsivning i lerjord, BK-anvisning 001, 5. udgave - 2012. 
 • Der skal redegøres for siveareal (antal strenge og deres længde) 
 • Redegøres for pejling af grundvandsstand. 
 • Faskiner, regnbede mv. skal angives.  
 • Dokumentation for at afstandskrav til skel og bygninger er overholdt for faskine/regnbed og dimensionering (LAR Beregning). 
 • Udledningen af regnvand angives, dvs. via dræn eller direkte til vandløb eller sø og recipientens navn. 
 • Det ansøgte skal være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg op til 30PE, nr. 2 af 1999. 

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje