Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Lejeboliger og botilbud Botilbud til voksne med handicap og særlige behov

Botilbud til voksne med handicap og særlige behov

Hvis du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, kan du have behov for at bo i et af Køge Kommunes botilbud for voksne.

Køge Kommune har en række forskellige både længerevarende og midlertidige botilbud til voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

I oversigten kan du læse en kort beskrivelse af de enkelte botilbud, samt finde links til deres egne hjemmesider, hvor du kan læse mere.

Oversigt over Køge Kommunes botilbud for voksne

Bofællesskaberne Agerbækhuse tilbyder boliger til borgere med betydelige og varige fysiske og psykiske udviklingshandicap. Mange af borgerne er kørestolsbrugere.

For alle borgerne gælder, at de har et udpræget behov for omsorg og pleje samt et trygt og roligt miljø, hvor de mødes med udfordringer afpasset den enkelte.

Agerbækhuse har 45 pladser fordelt på 7 huse.

Fændediget er et bofællesskab, hvor unge med udviklingshæmning kan bo i en begrænset periode.

Formålet med et midlertidigt ophold på Fændediget er at selvstændiggøre den unge, således at han/hun kan mestre en voksentilværelse i egen bolig med mindst mulig indgriben. Den unge får således skabt en positiv tilværelse, hvor den unges ønsker til livskvalitet er en drivkraft. 

På Fændediget har vi fokus på: 

 • at skabe struktur i dagligdagen 
 • at understøtte positive sociale kompetencer 
 • at skabe og udvikle positive netværk i nærmiljøet 
 • at samarbejde med skole og pårørende 
 • at træne dagligdags praktiske færdigheder 
 • at kende og forstå samfundsnormer 
 • at bruge den pædagogiske plan aktivt og struktureret i det daglige pædagogiske arbejde 

Fændediget ligger centralt i Køge by 600 m. fra Køge station. Det ligger i stueplan og består af 4 værelser, et fælles køkken, to badeværelser og et fælles opholdsrum. Der er ikke elevator i bebyggelsen.  

Hvis du vil bo på Fændediget 

Du skal henvende dig til Socialafdelingen. Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Socialafdelingens visitationsmøde. 
Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune. 

Kontakt Fændediget

Fændediget 4, st. 
4600 Køge 
56 65 32 80 
E-mail: itc.adm@koege.dk

Lyngtoften er et socialpædagogisk botilbud til voksne borgere med psykisk udviklingshæmning, som har brug for støtte og vejledning til mange af livets forhold.

På Lyngtoften tager vi udgangspunkt i det hele menneske og de måder, hvorpå vi kan hjælpe og støtte det enkelte menneske i alle livets faser. Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle kompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov, både omkring praktiske og sociale færdigheder.

Pedersvænge er et socialpsykiatrisk botilbud til voksne, der pga. en sindslidelse har behov for hjælp, specialiseret støtte og rådgivning, og som har behov for at være i rammer, hvor der kan tilbydes døgnstøtte.

Sådan gør du

Vil du bo på et af Køge kommunes botilbud skal du henvende dig til Socialafdelingen.

Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Socialafdelingens visitationsmøde. 

Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune.

Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens § 107 og §108

Der er udarbejdet notater om brugerbetaling for henholdsvis botilbud efter servicelovens §107 og §108.
Formålet er at klargøre, hvornår der er tale om grundlæggende forsørgelsesudgifter på lige fod med alle andre borgere i landet - og sikre, at alle borgere over 18 år i Køge Kommunes botilbud er omfattet af samme regler med hensyn til brugerbetaling.

I notaterne beskrives blandt andet: 

 • Servicelovens rammer for betalingsfastsættelse.
 • Obligatoriske ydelser – Det som borgere skal betale.
 • Valgfrie ydelser – Det som borgere kan tilkøbe.

Der er tale om hovedregler. Der vil i enkelte tilfælde kunne være tale om undtagelser, men så fremgår det af de enkelte tilbuds ydelsesbeskrivelser. Der er også en række områder, hvor de enkelte tilbud selv skal beslutte omfanget af en ydelse og omfanget af brugerbetalingen.

Links til notater om brugerbetaling

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud

Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer som en guide til Køge Kommunes borgere om, hvad de kan forvente i forbindelse med behov for botilbud.

Du finder kvalitetsstandarden på siden om Kvalitetsstandarder for handicap-, social- og psykiatriområdet

Socialafdelingen

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje