Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreninger Opret en folkeoplysende forening

Opret en folkeoplysende forening

Jeres forening skal leve op til kravene i Folkeoplysningsloven, hvis I vil godkendes som folkeoplysende forening. Det er ikke et lovkrav at være godkendt, men det giver jer nogle muligheder.

At være en folkeoplysende forening betyder, at I tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (f.eks. en aftenskole) eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (f.eks. en idrætsforening). Aktiviteterne i en folkeoplysende forening skal foregå i et forpligtende fællesskab, hvor det frivillige arbejde og engagement er bærende elementer.

Hvis I bliver godkendt som folkeoplysende forening får I mulighed for, at:

Ansøg om godkendelse som en folkeoplysende forening

Indsend nedenstående til Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk

 • Ansøgningsskema til godkendelse af folkeoplysende forening (skema fås ved henvendelse til Kultur og Idræt på kulturogidraet@koege.dk) 
 • Vedtægter inkl. underskrifter fra hele bestyrelsen
 • Referat fra seneste generalforsamling inkl. underskrifter fra hele bestyrelsen
 • Aktivitetsplan for hele året
 • Når du er godkendt, bliver du oprettet i foreningsportalen Fritidsliv.koege.dk. Her skal du indsende erklæring om indhentelse af børneattest. Indsend erklæring om børneattest

Bemærk - sagsbehandlingstiden er forventet 4-8 uger.

OBS! Inden I går i gang skal I være opmærksomme på nedenstående:

Krav til folkeoplysende foreninger

For at blive godkendt som folkeoplysende forening – eller en afdeling under en folkeoplysende forening – i Køge Kommune, skal foreningen som minimum:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen. Dette formål skal fremgå af foreningens vedtægter.
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • have en virksomhed, der er almennyttig (ikke-kommerciel) og kontinuerlig (der skal være tale om faste, planlagte aktiviteter som løber over hele året)
 • høre hjemme i Køge Kommune
 • sikre i vedtægterne, at formuen ved opløsning af foreningen går til et almennyttigt formål i Køge Kommune

Læs evt. mere i Retningslinjer for folkeoplysende foreninger

Herudover skal I huske at oprette: 

 • foreningen i CVR-registeret. I får tildelt et CVR-nummer ved at registrere jeres forening på www.virk.dk
 • en digital postkasse (e-boks) til korrespondance med offentlige myndigheder på www.virk.dk
 • en bankkonto (Nemkonto) med tilknytning til foreningens CVR-nummer.

Foreninger, der ikke er folkeoplysende

Foreninger, der ikke bliver anerkendt som folkeoplysende, er typisk foreninger med et hovedformål, som er fagligt, sygdomsbekæmpende, varetagelse af patientinteresser, afholdelse af religiøse handlinger og ceremonier, eller fester og andet socialt samvær, hvor aktiviteterne er uden folkeoplysende formål.

Bliv ved med at være folkeoplysende

Hvis I gerne vil blive ved med at være en folkeoplysende forening, skal I hvert år indsende følgende til Kultur og Idræt:

Vigtige datoer for folkeoplysende foreninger

 • Ansøgning om aktivitetstilskud: 1. marts
 • Ansøgning om kursustilskud for afholdte kurser i foregående kalenderår: 1. marts
 • Indsendelse af afregning af lokaletilskud på baggrund af a conto tilskud for foregående år: 1. marts
 • Kommunens tilbagebetaling på afregning af lokaletilskud: Løbende fra april 
 • Indsendelse af tilskudsregnskab: 1. juni
 • Udbetaling af aktivitets- og kursustilskud: Løbende efter indsendelse af regnskab 
 • Udbetaling af a conto lokaletilskud under 100.000 (1 rate): 1. februar
 • Udbetaling af a aconto lokaletilskud over 100.000 kr. (2 rater): 1. februar og 1. august
 • Nye ansøgninger om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og ændringer vedr. eksisterende lejemål for kommende kalenderår: 1. november
 • Indsendelse af afregning vedr. fritidspas: 15. maj og 15. november
 • Udbetaling fra kommunen vedr. fritidspas: Ultimo juni og ultimo december 

Foreninger og aftenskoler - generelt

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje