Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte For pårørende Aflastning af pårørende

Aflastning af pårørende

I Køge Kommune tilbyder vi aflastning af pårørende til voksne med svært nedsat funktionsevne, som plejes i hjemmet.

Hvis dine pårørende har behov for aflastning i dagligdagen, kan du søge om enten et kort midlertidigt ophold med hjælp og støtte døgnet rundt, eller aflastning i dagtimerne på et af vores daghjem.

Aflastning i dagtimerne

Hvis dine pårørende har behov for aflastning i dagtimerne, er der mulighed for at søge om plads på et af kommunens daghjem.

I daghjemmene arbejder vi for at styrke og bevare din selvstændighed og livskvalitet.
Vi giver hjælp og støtte med basale behov, og vi har en rehabiliterende tilgang i dagens aktiviteter. Det betyder, at personalet vil hjælpe dig til at bevare eller forbedre dit funktionsniveau og yde hjælp til selvhjælp.

På et daghjem tilbringer du dagen sammen med andre borgere, hvor du kan deltage i en række forskellige aktiviteter, træning og socialt samvær, fx gymnastik, cykelture, sang, spil og banko.
I spiser også frokost sammen, og der er mulighed for et middagshvil, hvis du har behov for det.

Vi inddrager alle i aktiviteterne efter funktionsniveau, ønsker og behov.

Det er muligt at komme i daghjemmet 1-5 hverdage om ugen.

Daghjemmene ligger på kommunens tre aflastningscentre:

 • Møllebo Daghjem, Nørre Boulevard 101, 4600 Køge.
 • Tingstedet Daghjem, Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
 • Daghjemmet i Sundhed, Træning og Rehabilitering, Rådhusstræde 10C, 4600 Køge

Midlertidigt aflastningsophold

Hvis dine pårørende i en kort periode har behov for aflastning hele døgnet, kan du søge om et midlertidigt aflastningsophold.

Dette omfatter typisk et midlertidigt ophold i en bolig med særlig indretning, fællesareal og personale tilknyttet døgnet rundt.
Under opholdet er der fokus på rehabilitering, hvilket betyder, at personalet vil hjælpe dig til at bevare eller forbedre dit funktionsniveau og yde hjælp til selvhjælp.

Aflastningsophold kan bevilges enten som en uges aflastningsophold hver 6. uge, eller der kan søges om aflastning i en specifik weekend, uge eller lignende.

Hvem kan søge om aflastning, og hvordan?

Du kan søge om aflastning, hvis du er over 18 år, har nedsat funktionsniveau, bor i egen bolig i Køge Kommune, og:

 • Hvis dine pårørende har behov for aflastning grundet pasningsopgaven, ferie eller sygehusophold, hvor hjælpen ikke kan ydes forsvarligt i dit hjem, eller
 • Hvis du i en midlertidig periode ikke kan opholde dig i eget hjem med den fornødne hjælp og støtte.

Du skal henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis du ønsker at søge om aflastning.

Når vi har modtaget din henvendelse, aftaler vi et besøg i dit hjem, hvor vi skal tale om årsagen til, at du søger om aflastning. Vi spørger om, hvordan du klarer dig i din bolig, samt om du modtager tilstrækkelig med hjælp og støtte i dit eget hjem. Vi vil også drøfte med dig, om du kunne have gavn af træningstilbud for at forbedre dit funktionsniveau.

Aflastning bevilges altid midlertidigt, og varigheden vurderes individuelt.

Hvad koster det?

Vore aflastningstilbud er gratis.
Du skal dog selv betale for følgende:

 • Transport
 • Forplejning
 • Arrangementer og materialer til aktiviteter
 • Diverse artikler til personlig pleje fx sæbe, creme mm.
 • Leje af dyne, sengetøj, håndklæder og vask af dette
 • Tøjvask
 • Rengøringsartikler

Kvalitetsstandard

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for midlertidige ophold mv. på siden om Kvalitetsstandarder for Ældre- og Sundhedsområdet

Vi tilbyder også et kursus for pårørende, hvor man kan få inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med når man er pårørende til en med langvarig sygdom. Kurset tilbyder også et netværk, hvor man møder andre i samme situation.

Kurset udbydes af vores Sundhedscenter. Læs mere på deres hjemmeside: Lær at tackle hverdagen som pårørende (str.koege.dk)

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje