Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusophold

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusophold

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024

Lovgrundlag

Sundhedsloven §140

Hvad er formålet med indsatsen?

Ydelsen skal hjælpe og støtte dig til at genvinde tabte funktionsevner efter sygehusindlæggelse.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter genoptræning og individuel behovsvurdering.

Træningen gives én til flere gange ugentligt og kan både foregå som holdundervisning og som hjemmetræning og selvtræning efter instruktion.

Der trænes i:

  • Fysiske funktioner som gang-, balance-, styrke- og kredsløbstræning samt udspænding m.v.
  • Kognitive funktioner som opmærksomhed, rækkefølge og struktur
  • ADL-aktiviteter, selvstændighed ved påklædning, rengøring m.v.

Ved opstart vurderer fysio- eller ergoterapeuten dit træningsbehov og sammen udarbejder I plan og mål for træningsforløbet.

Udgangspunktet for træningen er din individuelle genoptræningsplan fra det sygehus, hvorfra du er udskrevet.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få indsatsen, hvis du har en genoptræningsplan efter endt sygehusophold.

Hvordan vurderes din funktionsevne?

Vurderingen af din funktionsevne og dine ressourcer og behov sker ud fra dokumentationsmetoden Fælles Sprog 3, som du kan læse om på fs3.nu.
Du finder en grafisk illustration af vurderingsmetoden i Generel information om træningstilbud.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen er midlertidig. Varigheden af forløbet afgøres efter en faglig individuel vurdering og med udgangspunkt i genoptræningsplanen fra sygehuset. Dog er forløbet i udgangspunktet på maksimalt 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at dit træningstilbud kan afsluttes før tid på baggrund af en faglig vurdering. Ligeledes kan dit træningsforløb indstilles, hvis du udebliver fra træningen to gange uden afbud og/eller gyldig grund.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Iværksættelsen sker indenfor syv kalenderdage efter, at du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan.

Afmelding sker ved henvendelse til træningsenheden eller den private leverandør.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Indsatsen omfatter som udgangspunkt ikke passiv behandling. Dette kan dog benyttes, hvis det vurderes at være nødvendigt for iværksættelse af et aktivt træningsforløb

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Køge Kommune.

Såfremt Køge Kommune ikke kan tilbyde opstart af træning indenfor syv kalenderdage efter din udskrivelse fra sygehuset, kan du dog frit vælge mellem de private leverandører af genoptræning, som Kommunernes Landsforening har indgået aftale med.

Tilsyn

Indsatsen er omfattet af Køge Kommunes tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet, som du finder på koege.dk sammen med rapporterne fra tilsynsbesøgene på området: Tilsyn på ældre- og sundhedsområdet

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis.

Hvis du ikke er i stand til at befordre dig til genoptræningen, har du mulighed for at få bevilget kørsel af Køge Kommune.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje