Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Tilsyn på ældre- og sundhedsområdet

Tilsyn på ældre- og sundhedsområdet

Her kan du læse om de forskellige tilsynsformer på ældreområdet samt finde rapporter og påbud fra tilsyn i Køge Kommune.

Kommunalt egettilsyn

Køge Kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a, 86 samt 192 i Serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, Byrådet har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder.

Det betyder, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses med den kvalitet, både fagligt og økonomisk, som kommunen har besluttet.

Køge Kommune fører tilsyn med plejeboliger, hos den kommunale hjemmepleje, Servicekorpset, træningsenheden samt hos de private leverandører, der er godkendt som leverandører af hjemmepleje i Køge Kommune efter lov om Frit Valg. Udover dette tilsyn udfører Køge Kommune personrettet tilsyn efter retsikkerhedsloven og tilsyn med hjemmesygepleje efter sundhedsloven.

Tilsyn udføres af eksternt firma som uanmeldt tilsyn minimum 1 gang årligt på hver enhed med mulighed for opfølgende tilsyn ved behov.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Ældretilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den social- og plejefaglige indsats i plejeboliger, plejehjem, friplejeboliger m.v. Styrelsen vurderer ved ældretilsynet, om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som gives på stedet, har den fornødne kvalitet.

Sundhedsfagligt tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også et sundhedsfagligt tilsyn af plejeboliger, plejehjem, friplejeboliger m.v. Styrelsen vurderer ved dette tilsyn, om de sundhedsfaglige regler overholdes, for eksempel i forhold til medicinering, journalisering m.v.

Påbud

Hvis et tilsyn afslører større eller kritiske problemer af betydning for kvaliteten af plejen, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et påbud.

Et påbud er en juridisk sanktion, der pålægger behandlingsstedet at opfylde visse krav i forhold til patientsikkerheden. Et påbud kan først ophæves, når det kan dokumenteres, at de krav, der er stillet, er opfyldt. 

I de tilfælde, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud til Køge Kommune, vil det blive offentliggjort her sammen med rapporten fra det pågældende tilsyn.
Når et påbud ikke længere findes i oversigten, er det blevet ophævet.

Find tilsynsrapporter fra de forskellige tilsynsformer på ældre- og sundhedsområdet i Køge Kommune

Seneste tilsynsrapporter fra uanmeldte kommunale tilsyn på ældre- og sundhedsområdet

Hjemmeplejen

Årsrapport Hjemmeplejen Køge Kommune 2023

Team Ejby - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Team Midt - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Team Nord - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Team Syd, Lerbæk Torv - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Team Syd, Tingstedet - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Team Vest - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Team Øst - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

De Glade Vikarer (privat leverandør) - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Hverdagsrehabiliteringen - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Servicekorpset - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Plejeboliger

Årsrapport Plejecentre Køge Kommune 2023 (pdf)

Bjæverskov Ældrecenter - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Køge Nord Plejeboliger - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Lerbæk Torv Centerboliger - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Møllebo Plejecenter og Pedersvej Centerboliger - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Nørremarken Plejecenter - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Plejeboligerne Boruphøj - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Sandmarksbo Plejecenter - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023

Tingstedet Plejecenter - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Ølby Ældrecenter, Lynghøj og Lyngbo Plejeboliger - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Døgnrehabiliteringen - Tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2023 (pdf)

Her finder du tilsynsrapporter fra Ældretilsynets årlige tilsyn med behandlingssteder og enheder på ældreområdet i Køge Kommune.

Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de.
Rapporter fra samme behandlingssted eller plejeenhed erstatter hinanden, og derfor kan du kun se den nyeste version.
Antallet af rapporter er altså ikke et udtryk for, hvor mange tilsyn har været, og du kan ikke bruge oversigten til statistiske formål. Samlet set får kun en mindre del af behandlingsstederne og plejeenhederne et tilsynsbesøg et givent år.

2024

Pedersvej Plejeboliger - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 24. april 2024 - Offentliggjort: 30. april 2024

2023

Kommunal Leverandør, Område Vest - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 12. september 2023 - Offentliggjort: 2. oktober 2023

Nørremarken Plejehjem - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 31. januar 2023 - Offentliggjort: 23. marts 2023

Lerbæk Torv Centerboliger - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 19. januar 2023 - Offentliggjort: 27. februar 2023

2022

Kommunal Leverandør, Område Nord - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 31. marts 2022 - Offentliggjort: 3. juni 2022

Ølby Ældrecenter - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 17. marts 2022 - Offentliggjort: 21. april 2022

2021

Kommunal Leverandør, Område Syd (Tingstedet) - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 16. september 2021 - Offentliggjort: 19. november 2021

Kommunal Leverandør, Område Øst - Ældretilsynets tilsynsrapport (stps.dk)
Tilsynsdato: 28. juni 2021 - Offentliggjort: 26. august 2021

Her finder du tilsynsrapporter fra de sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder og enheder på ældre- og sundhedsområdet i Køge Kommune.

Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de.
Rapporter fra samme behandlingssted eller plejeenhed erstatter hinanden, og derfor kan du kun se den nyeste version.
Antallet af rapporter er altså ikke et udtryk for, hvor mange tilsyn har været, og du kan ikke bruge oversigten til statistiske formål. Samlet set får kun en mindre del af behandlingsstederne og plejeenhederne et tilsynsbesøg et givent år.

Sundhedsfaglige tilsyn

Møllebo Plejehjem - rapport fra Sundhedsfagligt tilsyn (stps.dk)
Tilsynsdato: 23. marts 2023 - Offentliggjort: 28. april 2023

Nørremarken Plejehjem - rapport fra Sundhedsfagligt tilsyn (stps.dk)
Tilsynsdato: 9. februar 2023 - Offentliggjort: 20. marts 2023

Lyngbo, Ølby Center 86 (stps.dk)
Tilsynsdato: 16. februar 2023 - Offentliggjort: 24. marts 2023

Tilsyn på blodfortyndende medicin, medicinhåndtering mm. i plejeområdet

Lokalteam Hastrup (tidligere Område Syd, Lerbæk Torv) - rapport fra Tilsyn på medicinhåndtering 2024
Tilsynsdato: 14. maj 2024 - Offentliggjort: 13. juni 2024

Plejeboligerne Boruphøj - rapport fra Tilsyn på medicinhåndtering 2023
Tilsynsdato: 21. november 2023 - Offentliggjort: 15. januar 2024

Ølby Ældrecenter Lynghøj - rapport fra Tilsyn på medicinhåndtering 2023
Tilsynsdato: 16. november 2023 - Offentliggjort: 7. december 2023

Ældrecentret i Bjæverskov - rapport fra Tilsyn på blodfortyndende medicin (stps.dk)
Tilsynsdato: 27. april 2023 - Offentliggjort: 16. juni 2023

Tingstedet - rapport fra Tilsyn på blodfortyndende medicin (stps.dk)
Tilsynsdato: 25. april 2023 - Offentliggjort: 16. juni 2023

Sandmarksbo Plejecenter - rapport fra Tilsyn på blodfortyndende medicin (stps.dk)
Tilsynsdato: 2. maj 2023 - Offentliggjort: 23. maj 2023

Sygeplejeklinik Rådhusstræde - rapport fra Tilsyn på blodfortyndende medicin (stps.dk)
Tilsynsdato: 2. marts 2023 - Offentliggjort: 15. maj 2023

Læs også

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje