Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2024

Lovgrundlag

Serviceloven §86

Hvad er formålet med indsatsen?

Genoptræningen har som formål at afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse som følge af sygdomsforløb, hvor behandlingen ikke sker under et sygehusophold.

Vedligeholdelsestræningen har som formål at bevare fysiske eller psykiske færdigheder for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen omfatter enten genoptræning eller vedligeholdelsestræning samt individuel behovsvurdering.

Træningen gives én til flere gange ugentligt og kan både foregå som holdundervisning og som hjemmetræning og selvtræning efter instruktion.

Der trænes i:

  • Fysiske funktioner som gang-, balance-, styrke- og kredsløbstræning samt udspænding m.v.
  • Kognitive funktioner som opmærksomhed, rækkefølge og struktur
  • ADL-aktiviteter, selvstændighed ved påklædning, rengøring m.v.

Ved opstart vurderer fysio- eller ergoterapeuten dit træningsbehov og sammen udarbejder I plan og mål for træningsforløbet.

Du skal være opmærksom på, at genoptræningen og vedligeholdelsestræningen kan ydes med anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger.

Hvem kan modtage indsatsen?

Genoptræning og vedligeholdelsestræning tilbydes primært ældre borgere. Andre voksne kan dog også i begrænset omfang få indsatsen.

For begge indsatser gælder det, at din funktionsevne skal vurderes at være begrænset.

Det gælder desuden, at du for at få genoptræning eller vedligeholdelsestræning skal vurderes at have behov for et træningsforløb, der enten kan hjælpe dig til genvinde dit funktionsniveau eller til at bevare dine færdigheder.

Du skal være opmærksom på, at det er et krav for at få indsatserne, at:

  • du er bosiddende i Køge Kommune
  • du kan deltage i træningen og har potentiale for enten at genvinde eller bevare færdigheder.
  • du er ude af stand til at få dit træningsbehov dækket på anden vis, herunder for eksempel ved deltagelse i øvrige kommunale og private sundhedstilbud eller ved at gå i et motionscenter.

Du skal desuden være opmærksom på, at indsatserne ikke kan kombineres med vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning, hvis det handler om samme henvisningsårsag/funktionsfald.

Hvordan vurderes din funktionsevne?

Vurderingen af din funktionsevne og dine ressourcer og behov sker ud fra dokumentationsmetoden Fælles Sprog 3, som du kan læse om på fs3.nu

Du finder en grafisk illustration af vurderingsmetoden i Generel information om træningstilbud.

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen er midlertidig. Varigheden af forløbet afgøres efter en faglig individuel og konkret vurdering.

Du skal være opmærksom på, at dit træningstilbud kan afsluttes før tid på baggrund af en faglig vurdering. Ligeledes kan dit træningsforløb indstilles, hvis du udebliver fra træningen to gange uden afbud og/eller gyldig grund.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Iværksættelsen sker inden for 10 hverdage efter bevillingen. Afmelding sker ved henvendelse til træningsenheden.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Indsatsen omfatter som udgangspunkt ikke passiv behandling. Dette kan dog benyttes, hvis det vurderes at være nødvendigt for iværksættelse af et aktivt træningsforløb.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Køge Kommune.

Tilsyn

Indsatsen er omfattet af Køge Kommunes tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet, som du finder på koege.dk sammen med rapporterne fra tilsynsbesøgene på området: Tilsyn på ældre- og sundhedsområdet

Er der egenbetaling?

Indsatsen er gratis.

Hvis du ikke er i stand til at befordre dig til genoptræningen og vedligeholdelsestræningen, har du mulighed for at få bevilget kørsel af Køge Kommune. Kørslen er dog omfattet af egenbetaling.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje