Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Centerbolig

Centerbolig

Til dig, som har behov for en bolig med særlig indretning og omfattende hjælp og støtte.

Centerboliger er selvstændige boliger, hvor kommunens plejepersonale er tilknyttet boligen døgnet rundt.
I dagtimerne foregår hjælpen ved planlagte besøg, men i nattetimerne skal du selv ringe efter personalet ved brug af et nødkald.

Sådan søger du en centerbolig

Du kan udfylde en elektronisk ansøgning ved at klikke på "Ansøg om centerbolig".

Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du sikre, at du har samtykke til det - enten via en fuldmagt eller partsrepræsentation.
Denne kan udfyldes elektronisk ved at klikke på "Fuldmagt eller partsrepræsentation".

Hvis du ikke er i stand til at benytte den elektroniske ansøgning, kan du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på tlf. 56 67 26 26.

Sådan behandles din ansøgning

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil en visitator arrangere en samtale med dig om din hverdag.
Du vil blive spurgt om, hvordan du klarer din hverdag i nuværende bolig, hvilke opgaver du har behov for hjælp til, samt om du er i stand til at tilkalde hjælp om nødvendigt.

Du kan bevilges en centerbolig, hvis du har behov for omfattende hjælp og støtte. Men det er en forudsætning, at du er i stand til at benytte nødkald.

Hvis du ikke er i stand til at tilkalde hjælp selv, bør du overveje at ansøge om en plejebolig i stedet. Læs om vores plejeboliger på siden: Plejebolig

Ventelister

Når du bevilges en centerbolig kan du vælge mellem to typer ventelister:

  • Den generelle venteliste, hvor du er garanteret boligtilbud i løbet af to måneder.
    Du vil her blive tilbudt den første ledige centerbolig indenfor 2 måneder. Takker du nej til dette tilbud, begynder en ny to måneders periode.

  • Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge at skrive dig op til en eller flere specifikke centerboliger.
    Her er du ikke garanteret et boligtilbud indenfor en bestemt tidsfrist.
    Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgers aktuelle behov.

Centerboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge indenfor den boligtype, du er blevet godkendt til.
Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis denne kommune har sådanne boliger, og du opfylder denne kommunes betingelser til bolig.

Information om centerboligerne

På hjemmesiden Plejehjemsoversigten kan du læse mere om de enkelte centerboliger i Køge Kommune, og i resten af Danmark: plejehjemsoversigten.dk
Her kan du læse om centerboligernes indretning, størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser mv. Du finder ligeledes tilsynsrapporter for de enkelte centerboliger.

Køge Kommune har følgende centerboliger

Lerbæk Torv Centerboliger

Lerbæk Torv 42, 4600 Køge
Tlf. 56 67 67 47

Pedersvej Centerboliger

Pedersvej 100-104, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 36

Ølby Ældrecenter

Ølbycenter 64, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 50

Hvad koster det?

Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via Borger.dk: Lån til beboerindskud.

Derudover kan du søge om boligstøtte via Borger.dk: Boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om indskudslån eller boligstøtte, kan du kontakte kommunens Borgerservice på tlf. 56 67 21 31.

Kvalitetsstandard for centerboliger

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for centerboliger på siden om Kvalitetsstandarder for Ældre- og Sundhedsområdet

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside