Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Centerbolig

Centerbolig

En centerbolig er til dig, som ønsker en selvstændig bolig med særlig handicapvenlig indretning og har behov for omfattende hjælp og støtte. I dagtimerne foregår hjælpen ved planlagte besøg, men i nattetimerne skal du selv ringe efter personalet ved brug af et nødkald.

Sådan søger du en centerbolig

Du kan udfylde en elektronisk ansøgning via Borger.dk ved at klikke på "Ansøg om centerbolig digitalt via Borger.dk".

Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du sikre, at du har samtykke til det, enten via en fuldmagt eller partsrepræsentation.
Denne kan udfyldes elektronisk via Borger.dk ved at klikke på "Giv fuldmagt digitalt via Borger.dk".

Hvis du ikke er i stand til at benytte den elektroniske ansøgning, kan du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på telefonnummer 56 67 26 26.

Sådan behandles din ansøgning

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil en visitator arrangere en samtale med dig om din hverdag.
Du vil blive spurgt om, hvordan du klarer dig i nuværende bolig, hvilke opgaver du har behov for hjælp til, samt om du er i stand til at tilkalde hjælp om nødvendigt.

Du kan bevilges en centerbolig, hvis du har behov for omfattende hjælp og støtte. Det er en forudsætning, at du er i stand til at benytte nødkald.

Hvis du ikke er i stand til at tilkalde hjælp selv, bør du overveje at ansøge om en plejebolig i stedet. Læs om vores plejeboliger på siden: Plejebolig

Ventelister

Når du bevilges en centerbolig kan du vælge mellem to typer ventelister:

  • Den generelle venteliste, hvor du er garanteret boligtilbud i løbet af to måneder.
    Du vil her blive tilbudt den første ledige centerbolig inden for 2 måneder. Takker du nej til dette tilbud, begynder en ny tomåneders periode.

  • Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge at skrive dig op til en eller flere specifikke centerboliger.
    Her er du ikke garanteret et boligtilbud inden for en bestemt tidsfrist.
    Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgers aktuelle behov.

Centerboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge inden for den boligtype, du er blevet godkendt til. 
Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis denne kommune har sådanne boliger, og du opfylder denne kommunes betingelser til bolig.

Information om centerboligerne

Læs om de enkelte centerboliger i Køge Kommune og i resten af Danmark på hjemmesiden plejehjemsoversigten.dk
Her kan få mere at vide om centerboligernes indretning, størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser med videre. Du kan også finde tilsynsrapporter for de enkelte centerboliger.

Køge Kommune har følgende centerboliger

Lerbæk Torv Centerboliger

Lerbæk Torv 42, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 67 47

Pedersvej Centerboliger

Pedersvej 100-104, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 36

Ølby Ældrecenter

Ølbycenter 64, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 50

Hvad koster det?

Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via Borger.dk: Lån til beboerindskud.

Du kan også søge om boligstøtte via Borger.dk: Boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om indskudslån eller boligstøtte, kan du kontakte Borgerservice på telefonnummer 56 67 21 31.

 

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for centerboliger på siden Kvalitetsstandarder for Ældre- og Sundhedsområdet

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje