Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Plejebolig

Plejebolig

En plejebolig er til dig, der har behov for omfattende hjælp og støtte døgnet igennem. Hjælp og støtte leveres som planlagte besøg. Du kan også tilkalde personalet i mere akutte situationer.

Personalet i plejeboligerne tager afsæt i dine ønsker og behov. Sammen tilrettelægger I en hverdag, som giver dig mulighed for socialt samvær, aktiviteter med andre, struktur i hverdagens gøremål og vedligeholdelse af dine færdigheder.
Samtidig får du den fornødne hjælp til personlige og praktiske opgaver.

Sådan søger du en plejebolig

Du kan udfylde en elektronisk ansøgning ved at klikke på "Ansøg om plejebolig digitalt via Borger.dk" her på siden.

Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du sikre, at du har samtykke til det - enten via en fuldmagt eller partsrepræsentation.
Denne kan udfyldes elektronisk ved at klikke på "Giv fuldmagt via Borger.dk".

Hvis du ikke er i stand til at benytte den elektroniske ansøgning, kan du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på telefonnummer 56 67 26 26.

Sådan behandles din ansøgning

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil en visitator arrangere en samtale med dig om din hverdag.
Du vil blive spurgt om, hvordan du klarer din hverdag i nuværende bolig, hvilke opgaver du har behov for hjælp til, samt om du er i stand til at tilkalde hjælp om nødvendigt.

Du kan komme i betragtning til en plejebolig, hvis:

 • du har behov for omfattende hjælp og støtte hele døgnet
 • din støtte og pleje ikke kan klares i dit eget hjem eller i en ældrebolig
 • du er ude af stand til at tilkalde hjælp.

Almindelige og skærmede plejeboliger

Køge Kommune råder over 9 plejecentre, hvoraf de 5 plejecentre omfatter skærmede plejeboliger.

De skærmede plejeboliger er egnet til borgere med særlige kognitive problemstillinger såsom demens.
Her tilbyder vi en særlig pædagogisk tilgang i forhold til hjælp, pleje og sociale relationer.

To typer ventelister

Når du bevilliges en plejebolig, er der to typer ventelister:

 • Den generelle venteliste, hvor du er garanteret boligtilbud i løbet af to måneder.
  Du vil blive tilbudt en plejebolig på et af kommunens plejecentre inden for to måneder. Takker du nej til dette tilbud, begynder en ny tomåneders periode.

 • Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge at skrive dig op til et eller flere specifikke plejecentre.
  Her er du ikke garanteret et boligtilbud inden for en bestemt tidsfrist.
  Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgers aktuelle behov.

Hvis du har kognitive problemstillinger, der gør, at du har behov for en skærmet plejebolig, noteres du på den specifikke venteliste til et eller flere af de 5 plejecentre, hvor Køge Kommune har skærmede plejeboliger. 
Hvis du har behov for en skærmet plejebolig, men ønsker at blive noteret på den generelle venteliste, kan det blive nødvendigt for os at tilbyde dig en almindelig plejebolig, der ikke nødvendigvis kan dække dine plejebehov, for at overholde tomåneders fristen. Du er altså ikke garanteret en skærmet plejebolig, hvis du skriver dig op på den generelle venteliste.

Det frie boligvalg

Plejeboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge inden for den boligtype, du er blevet godkendt til.
Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en bolig i en anden kommune. Du skal dog opfylde betingelserne for at blive visiteret til en plejebolig både i den kommune du vil flytte fra, og i den kommune du gerne vil flytte til. 

Når du er visiteret til en plejebolig, har du også mulighed for at vælge et friplejehjem.

Vær opmærksom på, at man kun kan stå på den generelle venteliste i én kommune.

Plejehjemsoversigten

På hjemmesiden Plejehjemsoversigten kan du se alle plejecentre og friplejehjem i Danmark: Plejehjemsoversigten.dk
Her kan du læse om plejeboligernes indretning, størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser mv. Du kan også finde tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre.

Information om plejeboligerne i Køge Kommune

Køge Kommune har plejeboliger på følgende plejecentre

Lyngbo - Lyngbo har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbycenter 86, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 50

Lynghøj - Lynghøj har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbycenter 77B, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 62

Møllebo

Nørre Boulevard 103, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 30

Nørremarken - Nørremarken har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbyvej 50, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 10

Plejeboligerne Boruphøj

Jernhøj 1, 4140 Borup
Telefonnummer 56 56 56 53

Sandmarksbo

Sandmarksbo 3, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 67 30

Tingstedet - Tingstedet har en afdeling med skærmede plejeboliger

Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Telefonnummer 56 67 66 00

Ældrecenteret i Bjæverskov

Bjæverskovhusene 34, 4632 Bjæverskov
Telefonnummer 56 56 56 29

Køge Nord - På Køge Nord er der kun skærmede plejeboliger

Fuglebæk Allé 3, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 22 00

Hvad koster det?

Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme.
Derudover skal du betale for forplejning, rengøringsartikler, tøjvask samt eget forbrug af daglige fornødenheder. Læs mere om takster på siden Takster for madservice/forplejning, rengøringsartikler mv.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via Borger.dk: Lån til beboerindskud.

Du kan også søge om boligstøtte via Borger.dk: Boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om indskudslån eller boligstøtte, kan du kontakte Borgerservice på telefonnummer 56 67 21 31.

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for plejeboliger på siden om Kvalitetsstandarder for Ældre- og Sundhedsområdet

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje