Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Plejebolig

Plejebolig

En plejebolig er til dig, der har behov for omfattende hjælp og støtte døgnet igennem.

Hjælp og støtte leveres hele døgnet som planlagte besøg, og derudover tilkald i mere akutte situationer.

Personalet i plejeboligerne tager afsæt i dine ønsker og behov.
Der tilrettelægges en hverdag, som giver dig mulighed for socialt samvær, aktiviteter med andre, struktur i hverdagens gøremål og vedligeholdelse af dine færdigheder.
Samtidigt er du sikret den fornødne hjælp til personlige og praktiske opgaver.

Sådan søger du en plejebolig

Du kan udfylde en elektronisk ansøgning ved at klikke på "Ansøg om plejebolig" her på siden.

Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du sikre, at du har samtykke til det - enten via en fuldmagt eller partsrepræsentation.
Denne kan udfyldes elektronisk ved at klikke på "Fuldmagt eller partsrepræsentation".

Hvis du ikke er i stand til at benytte den elektroniske ansøgning, kan du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på tlf. 56 67 26 26.

Sådan behandles din ansøgning

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil en visitator arrangere en samtale med dig om din hverdag.
Du vil blive spurgt om, hvordan du klarer din hverdag i nuværende bolig, hvilke opgaver du har behov for hjælp til, samt om du er i stand til at tilkalde hjælp om nødvendigt.

Du kan komme i betragtning til en plejebolig, hvis du har behov for omfattende hjælp og støtte hele døgnet.

Almindelige og skærmede plejeboliger

Køge Kommune råder over 9 plejecentre, hvoraf de 5 plejecentre omfatter skærmede plejeboliger.

De skærmede plejeboliger er egnet til borgere med særlige kognitive problemstillinger, såsom fx demens.
Her tilbyder vi en særlig pædagogisk tilgang i forhold til hjælp, pleje og sociale relationer.

To typer ventelister

Når du bevilliges en plejebolig, er der to typer ventelister:

  • Den generelle venteliste, hvor du er garanteret boligtilbud i løbet af to måneder.
    Du vil blive tilbudt en plejebolig på et af kommunens plejecentre indenfor 2 måneder. Takker du nej til dette tilbud begynder en ny to måneders periode.

  • Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge at skrive dig op til et eller flere specifikke plejecentre.
    Her er du ikke garanteret et boligtilbud indenfor en bestemt tidsfrist.
    Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgers aktuelle behov.

Hvis du har kognitive problemstillinger der gør, at du har behov for en særlig plejebolig, noteres du på den specifikke venteliste til et eller flere af de 5 plejecentre, hvor Køge Kommune har skærmede plejeboliger.

Hvis du ønsker at blive noteret på den generelle venteliste kan det blive nødvendigt at tilbyde dig en almindelig plejebolig, hvor der ikke på samme vis er mulighed for særlige tiltag.

Plejeboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge indenfor den boligtype, du er blevet godkendt til.
Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis denne kommune har sådanne boliger, og du opfylder denne kommunes betingelser til bolig.

Information om plejeboligerne

Køge Kommune har plejeboliger på følgende plejecentre

Lyngbo - Lyngbo har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbycenter 86, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 50

Lynghøj - Lynghøj har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbycenter 77B, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 62

Møllebo

Nørre Boulevard 103, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 30

Nørremarken - Nørremarken har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbyvej 50, 4600 Køge
Tlf. 56 67 65 10

Plejeboligerne Boruphøj

Jernhøj 1, 4140 Borup
Tlf. 56 56 56 53

Sandmarksbo

Sandmarksbo 3, 4600 Køge
Tlf. 56 67 67 30

Tingstedet - Tingstedet har en afdeling med skærmede plejeboliger

Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Tlf. 56 67 66 00

Ældrecenteret i Bjæverskov

Bjæverskovhusene 34, 4632 Bjæverskov
Tlf. 56 56 56 29

Køge Nord - På Køge Nord er der kun skærmede plejeboliger

Fuglebæk Allé 3, 4600 Køge
Tlf. 56 67 22 00

Plejehjemsoversigten

På hjemmesiden Plejehjemsoversigten kan du læse mere om de enkelte plejeboliger i Køge Kommune, og i resten af Danmark: plejehjemsoversigten.dk
Her kan du læse om plejeboligernes indretning, størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser mv. Du finder ligeledes tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre.

Hvad koster det?

Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme.
Derudover skal du betale for forplejning, rengøringsartikler, tøjvask samt eget forbrug af daglige fornødenheder.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via Borger.dk: Lån til beboerindskud.

Derudover kan du søge om boligstøtte via Borger.dk: Boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om indskudslån eller boligstøtte, kan du kontakte kommunens Borgerservice på tlf. 56 67 21 31.

Læs mere om takster for madservice/forplejning, rengøringsartikler mv.

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for plejeboliger på siden om Kvalitetsstandarder for Ældre- og Sundhedsområdet

Visitationen - Personlig og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside