Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Tilbud til mennesker med demens og deres pårørende

Tilbud til mennesker med demens og deres pårørende

Køge Kommune har en række forskellige tilbud og indsatser til mennesker med demens og deres pårørende. Tilbuddene omfatter rådgivning og aktiviteter samt skærmede plejeboliger og daghjem. Her på siden kan du læse om hvad de forskellige tilbud omfatter.

Demensteamet i Køge Kommune

Demensteam Køge tilbyder demensfaglig rådgivning til mennesker med demens, deres pårørende og kommunens personale.  

Demensteamets rådgivning tager afsæt i borgerens egne initiativer og sammen findes frem til løsninger til gavn for borgeren. Rådgivningen er helhedsorienteret og med afsæt i at have en sund og aktiv hverdag.  

Demensteamet tilbyder støtte og vejledning alle hverdage i dagtimerne. 

Tilbud og indsatser til mennesker med demens og deres pårørende i Køge Kommune

Køge er udnævnt som demensvenlig kommune.
Det betyder, at Køge Kommune samarbejder med Alzheimerforeningen og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark om at sætte særligt fokus på demensvenlighed.

Målet er, at alle mennesker med demens og deres nære pårørende skal have mulighed for et godt og meningsfuldt liv med rette hjælp og støtte.  

Du har også mulighed for at være demensvenlig, det kræver blot et smil, en hjælpende hånd og lidt tålmodighed til de mennesker med demens, som du møder på din vej. 

Vil du vide mere om demensvenner, så læs mere på hjemmesiden demensven.dk eller kontakt Demensteamet.

Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA) er et tilbud til mennesker med demens og deres pårørende bosiddende i Køge, Stevns og Faxe Kommune.

ØDA er et samlingspunkt, hvor I kan få rådgivning, deltage i netværksgrupper, være med i aktiviteter og prøve nye hjælpemidler.

Rådgivning

Rådgivning om demens er åben for alle. I kan være anonyme, og I skal ikke visiteres for at henvende jer.  

I bestemmer selv, om I vil henvende jer i Køge, Stevns eller Faxe.

Det er også muligt at få telefonisk rådgivning om livet med demens.

Aktiviteter og netværk

Samvær, samtaler og aktiviteter sammen med andre i samme situation kan være til stor gavn, når man har demens tæt inde på livet.

Det er muligt at deltage i flere forskellige aktiviteter. Alle aktiviteterne tilrettelægges med udgangspunkt i de særlige forhold der kan være ved livet med demens.

Kontakt demenstemaet for at høre mere om aktiviteterne.

Bibliotek med hjælpemidler

Du har mulighed for at afprøve og låne hjælpemidler, som kan lette din hverdag. Disse hjælpemidler er tilgængelige i alle tre centre.

Afdelinger

Afdeling Stevns

Stevns Sundhedscenter
Hovedgaden 46
4652 Hårlev

Telefontid - 56 57 52 08
Mandag-fredag kl. 9-10

Rådgivning om hjælpemidler: Efter aftale.

Afdeling Køge

Nørremarken Plejecenter
Ølbyvej 50
4600 Køge

Telefontid - 56 56 56 43
Mandag-fredag kl. 9-10

Rådgivning om hjælpemidler: efter aftale.

Afdeling Faxe

Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78
4640 Faxe

Telefontid - 56 20 34 28 eller 56 20 34 21
Mandag-torsdag kl. 9-10
Torsdag også kl. 15-17

Åben Rådgivning:
Mandag kl. 10-12
Torsdag efter aftale

Rådgivning om hjælpemidler: I Rådgivningscenterets åbningstid.

Køge Kommune tilbyder skærmede plejeboliger til mennesker med demens samt aflastning i form af daghjem til hjemmeboende mennesker med demens.

Læs mere om tilbuddene på siderne Plejebolig og Aflastning af pårørende.

På kurset får du inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende; fx dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejdet med social og sundhedsvæsenet.

Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme dine nærmeste har. Emnerne er bl.a. hvordan passer du bedre på sig selv, ændrede roller, fysisk aktivitet og humør, hjælp til at kommunikere med den syge og sundhedsvæsenet.

For at deltage skal både du og din pårørende være minimum 18 år og bo i Køge Kommune.

Læs mere på vores Sundhedscenters hjemmeside str.koege.dk

Nationalt Videnscenter for Demens har produceret fakta-ark til borgere med demens og deres pårørende. Her kan du læse meget mere om demens. 
Find fakta-arkene på videnscenterfordemens.dk

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstegn, der skyldes ødelæggelse af hjernecellerne. Demenssymptomer må derfor ikke forveksles med almindelige tegn på alderdom. Væskemangel, ubehandlet depression, stress og lignende kan give symptomer, som ligner demens.

Sygdomstegn:

  • Koncentration svigter.
  • Gradvis tab af sprog og forståelse.
  • Svigtende evne til at formuleres sig.
  • Vanskeligheder ved almindelige gøremål.
  • Følelsesmæssige forandringer.
  • Kontaktbesvær.
  • Besvær med at forstå og håndtere pengesager.
  • Forandring af adfærd.

Læs mere på hjemmesiden Nationalt Videnscenter for Demens

Demensteam Køge

Nørremarkens Plejecenter, Ølbyvej 50, 4600 Køge

Telefontid

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje