Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Støtte til børn, unge og familier Råd og vejledning til børn, unge og familier

Råd og vejledning til børn, unge og familier

Tilbud til familien om trivsel, skolefravær, sorg, angst, udfordringer ved skilsmisse med mere

I Køge Kommune har vi følgende forskellige tilbud til børn, unge og familier, der har brug for råd og vejledning: 
Forebyggende rådgivere, Åben Anonym Familierådgivning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Ungecentrum, Ungepsykologen og Åben Rådgivning

Hvis du ikke kender tilbuddene allerede, kan du følge vores guide og finde det tilbud, der passer dig og din familie bedst. Tilbuddene er opdelt efter alder. 

Tag guiden herunder og bliv klogere på, hvordan du eller din familie kan få hjælp. 

I flere af vores tilbud kan du møde op eller ringe, uden at have aftalt tid på forhånd. Husk at tjekke tilbuddets åbningstid.

Åben Anonym Familierådgivning er et tilbud for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år og deres familie. I åben anonym rådgivning kan man få råd og vejledning om forskellige børn-, unge- og familieproblematikker.

Åben anonym familierådgivning er et tilbud om professionel rådgivning, hvor man ikke bliver registreret eller opgive navn og cpr. nr. Rådgivningen er anonym og gratis og man skal ikke aftale tid på forhånd, men blot møde op eller ringe i rådgivningens åbningstid. 

Når du henvender dig i åben anonym familierådgivning, både ved fremmøde eller telefonisk, bliver du mødt af en socialrådgiver og en psykolog, som har indsigt i børns udvikling og kender til de problemer, der kan opstå i en familie. 

Er du barn eller ung, kan du også henvende dig i rådgivningen uden dine forældre. 

Hvad kan du henvende dig om? 

Du kan henvende dig omkring store og små bekymringer og tilbuddet er til alle børn, unge og familier i Køge Kommune. Ofte henvender familier sig omkring emner som:  

 • Børns opdragelse 
 • Børns trivsel og udvikling 
 • Forældres indbyrdes forhold 
 • Skilsmisse og samvær 
 • Ungdomsproblemer 
 • Kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet 
 • Alkoholproblemer 
 • Misbrugsproblemer 
 • Kriminalitet 
 • M.m.  

Hvem kan henvende sig? 

 • Forældre til børn/unge under 18 år 
 • Børn - kan selv ringe eller møde op uden forældre 
 • Unge - kan selv ringe eller møde op uden forældre 
 • Familier - man kan også møde op samlet som familie 

Man skal bo i Køge Kommune for at benytte vores tilbud om åben anonym familierådgivning 

Hvor og hvornår 

Du kan vælge at møde personligt op og få en samtale og/eller ringe i rådgivningens åbningstid hver torsdag kl. 15:30-17:30. 

Adresse: SSP-huset (ved det gamle vandværk), Søndre Alle 6, 4600 Køge 

Telefonnummer. : 51 29 33 95. 

De forebyggende rådgivere er et tilbud om råd og vejledning til børn, unge og familier i Køge Kommune samt til fagpersoner i daginstitutioner og skoler.

Alle skoler, daginstitutioner og dagplejere i Køge Kommune har en forbyggende rådgiver tilknyttet. En forebyggende rådgiver er uddannet socialrådgiver, men træffer ikke afgørelser. Den forebyggende rådgiver er ansat til at støtte lærere, pædagoger og forældre i Køge Kommune med råd og vejledning i forhold til børn, som ikke trives. 

Hvis du er forælder til et barn eller en ung, kan du kontakte din forebyggende rådgiver for at få hjælp til udfordringer i forbindelse med fx børneopdragelse, trivsel, skolefravær eller skilsmisse. Er du barn eller ung kan du også henvende dig til den forebyggende rådgiver uden dine forældre. Den forebyggende rådgiver kan hjælpe med råd og vejledning i forhold til lettere problemstillinger. Hvis der er brug for mere hjælp eller hjælp ved en anden myndighed, kan den forebyggende rådgiver hjælpe dig/jer videre. 

De forebyggende rådgivere er fast tilknyttede dagtilbud og skoler i Køge Kommuner og du finder din forebyggende rådgiver ved at vælge dit/dit barns dagtilbud/dagpleje eller skole.

Find din forebyggende rådgiver - vælg dit barns dagtilbud eller skole

 

 

Alkereden børnehave Møllehøj
Asgård Børnehus Perlen
Basen Regnbuen
Blåbærhuset Rishøjens Børnehus
Børnehuset Guldminen Rudolf Steiner Børnehaven
Den Grønne Planet Sct. Georgsgårdens Børnehave
Dueslaget Skovsneglen
Firkløveret Solsikken
Fogedgården/Vestergården Solstrålen
Frændehus Spiren
Fuglevænget Svalen
Gemsevejen Torpgården
Gørslev Børnehus Troldehøjen
Holmebækkens Børnehus Tumlehuset
Hop-la Valhalla
Idrætsbørnehaven Valmuen
Køge Børneasyl Vemmedrup Børnehave
Labyrinten Væksthuset
Lyngens Børnehus Ærtebjerghave Børnecenter
Moseengen Ølsemagle Børnehus
Mælkebøtten  
Dagplejen Borup
Dagplejen Ejby
Dagplejen Køge, Hastrup, Herfølge
Dagplejen Kirstinedal
Dagplejen Vemmedrup, Lellinge, Bjæverskov
Alkestrup Skole Holmebækskolen
Asgård skole Holmehus
Billesborg skole Højelse skole
Borup Privat Skole Kirstinedalsskolen 
Borup Skole Køge Lilleskole
Campus/10.kl. Køge Private Realskole
Ejby skole Leonardoskolen
Ellebækskolen Lille Syd Friskole
Ellemarkskolen Sct. Nicolai Skole
FGU Midt- og Østsjælland Skovboskolen
Hastrupskolen Søndre skole
Herfølge Friskole Vemmedrupskolen
Herfølge skole  

Forebyggende rådgivere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har som primær opgave at yde rådgivning til kommunens dagtilbud, skoler og specialtilbud om børn og unge i udviklingsudfordringer fra 0 -18 år.

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR i Køge Kommune varetager en række opgaver over for børn, unge og familier, der kræver særlig psykologisk eller specialpædagogisk viden. Det kan fx være i forbindelse med en psykologisk vurdering af, om der skal iværksættes specialpædagogisk bistand over for småbørn eller specialundervisning for en elev i folkeskolen. PPR består af logopæder (talepædagoger), fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer samt konsulenter, som er fast tilknyttet Køge Kommunes daginstitutioner og skoler. 

Ønsker du at komme i kontakt med PPR, skal du henvende dig i dit barns daginstitution eller skole ved at tale med barns stuepædagog, klasselærer, inklusionspædagog/inklusionsvejleder eller lederen.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Torvet 1 4600 Køge

Ønskes kontakt med PPR, skal det ske gennem den institution eller skole, hvor barnet er tilknyttet. Hvis du er forælder, kan du henvende dig til stuepædagog, klasselærer, inklusionspædagog/ inklusionsvejleder eller lederen i det dagtilbud eller den skole, hvor dit barn går. 

I flere af vores tilbud kan du møde op eller ringe, uden at have aftalt tid på forhånd. Husk at tjekke tilbuddets åbningstid.

Åben Anonym Familierådgivning er et tilbud for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år og deres familie. I åben anonym rådgivning kan man få råd og vejledning om forskellige børn-, unge- og familieproblematikker.

Åben anonym familierådgivning er et tilbud om professionel rådgivning, hvor man ikke bliver registreret eller opgive navn og cpr. nr. Rådgivningen er anonym og gratis og man skal ikke aftale tid på forhånd, men blot møde op eller ringe i rådgivningens åbningstid. 

Når du henvender dig i åben anonym familierådgivning, både ved fremmøde eller telefonisk, bliver du mødt af en socialrådgiver og en psykolog, som har indsigt i børns udvikling og kender til de problemer, der kan opstå i en familie. 

Er du barn eller ung, kan du også henvende dig i rådgivningen uden dine forældre. 

Hvad kan du henvende dig om? 

Du kan henvende dig omkring store og små bekymringer og tilbuddet er til alle børn, unge og familier i Køge Kommune. Ofte henvender familier sig omkring emner som:  

 • Børns opdragelse 
 • Børns trivsel og udvikling 
 • Forældres indbyrdes forhold 
 • Skilsmisse og samvær 
 • Ungdomsproblemer 
 • Kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet 
 • Alkoholproblemer 
 • Misbrugsproblemer 
 • Kriminalitet 
 • M.m.  

Hvem kan henvende sig? 

 • Forældre til børn/unge under 18 år 
 • Børn - kan selv ringe eller møde op uden forældre 
 • Unge - kan selv ringe eller møde op uden forældre 
 • Familier - man kan også møde op samlet som familie 

Man skal bo i Køge Kommune for at benytte vores tilbud om åben anonym familierådgivning 

Hvor og hvornår 

Du kan vælge at møde personligt op og få en samtale og/eller ringe i rådgivningens åbningstid hver torsdag kl. 15:30-17:30. 

Adresse: SSP-huset (ved det gamle vandværk), Søndre Alle 6, 4600 Køge 

Telefonnummer. : 51 29 33 95. 

Ungepsykologen er et gratis og anonymt tilbud om psykologsamtaler for unge i Køge Kommune mellem 15-25 år

Unge mellem 15-25 år bosiddende i Køge Kommune kan henvende sig til Ungepsykologen og få op til 5 samtaler hos Ungepsykologen. Samtalerne varer ca. 45 min. 

Tilbuddet om Ungepsykolog er anonymt, og du skal derfor ikke oplyse fulde navn eller cpr.nr. Ungepsykologen har tavshedspligt, og det I snakker om, bliver ikke givet videre medmindre, du selv er indforstået med det.  

Tidsbestilling: 

Du ringer til Ungepsykologen for at aftale nærmere – det er i udgangspunktet dig selv, der skal kontakte Ungepsykologen og ikke din familie eller andre. 

Såfremt det viser sig, at der er behov for noget andet end Ungepsykologen, vil du få hjælp til, hvor du kan henvende dig.  

Hvor: 

Samtalerne foregår i Ungecentrum medmindre andet aftales. 

Ventetid: 

Op til 2 ugers ventetid.  

Afbud/udeblivelse: 

Afbud skal gives i så god tid som muligt, så tiden vil kunne gives til en anden. 

Udeblivelse uden forudgående afbud giver ikke ret til erstatningssamtale. 

Ungepsykologen

Ølbycenter 53, 4600 Køge

Telefontid

Ungecentrum er Køge Kommunes kommunale ungeindsats.

Her finder du én indgang til:

 • UUV Køge (Ungdommens uddannelsesvejledning),
 • Ungecenter (beskæftigelsesindsatsen for unge) og
 • Familieindsatsen for 14-23-årige.

Alle er samlet i Ølbycenter 53 - 55 og er klar til at hjælpe og vejlede unge imod uddannelse og job.  

Du kan læse meget mere om Ungecentrums tilbud og indsatser på ungecentrum.dk

Ungecentrum

Ølbycenter 53-55, 4600 Køge

Telefontid

Mandag til onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Personlige henvendelser i receptionen

Den åbne vejledning samt tilmelding til uddannelseshjælp

Unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, kan tage en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Hvad er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse?

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge under 25 år med særlige behov, herunder blandt andre:

 • unge med svære bevægelseshandicap
 • multihandicappede unge
 • unge med autisme
 • unge med ADHD
 • unge med andre psykiske lidelser
 • unge med erhvervet hjerneskade.

Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.

Uddannelsens formål og indhold

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. 
Den har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen tilpasses den unges behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.
Den kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner som efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner.

Sådan søger du

Hvis du er interesseret i at få en særligt tilrettelagt uddannelse, eller gerne vil høre mere, skal du henvende dig til Ungecentrum.

 

Ungecentrum

Ølbycenter 53-55, 4600 Køge

Telefontid

Mandag til onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Personlige henvendelser i receptionen

Den åbne vejledning samt tilmelding til uddannelseshjælp

De forebyggende rådgivere er et tilbud om råd og vejledning til børn, unge og familier i Køge Kommune samt til fagpersoner i daginstitutioner og skoler.

Alle skoler, daginstitutioner og dagplejere i Køge Kommune har en forbyggende rådgiver tilknyttet. En forebyggende rådgiver er uddannet socialrådgiver, men træffer ikke afgørelser. Den forebyggende rådgiver er ansat til at støtte lærere, pædagoger og forældre i Køge Kommune med råd og vejledning i forhold til børn, som ikke trives. 

Hvis du er forælder til et barn eller en ung, kan du kontakte din forebyggende rådgiver for at få hjælp til udfordringer i forbindelse med fx børneopdragelse, trivsel, skolefravær eller skilsmisse. Er du barn eller ung kan du også henvende dig til den forebyggende rådgiver uden dine forældre. Den forebyggende rådgiver kan hjælpe med råd og vejledning i forhold til lettere problemstillinger. Hvis der er brug for mere hjælp eller hjælp ved en anden myndighed, kan den forebyggende rådgiver hjælpe dig/jer videre. 

De forebyggende rådgivere er fast tilknyttede dagtilbud og skoler i Køge Kommuner og du finder din forebyggende rådgiver ved at vælge dit/dit barns dagtilbud/dagpleje eller skole.

Find din forebyggende rådgiver - vælg dit barns dagtilbud eller skole

 

 

Alkereden børnehave Møllehøj
Asgård Børnehus Perlen
Basen Regnbuen
Blåbærhuset Rishøjens Børnehus
Børnehuset Guldminen Rudolf Steiner Børnehaven
Den Grønne Planet Sct. Georgsgårdens Børnehave
Dueslaget Skovsneglen
Firkløveret Solsikken
Fogedgården/Vestergården Solstrålen
Frændehus Spiren
Fuglevænget Svalen
Gemsevejen Torpgården
Gørslev Børnehus Troldehøjen
Holmebækkens Børnehus Tumlehuset
Hop-la Valhalla
Idrætsbørnehaven Valmuen
Køge Børneasyl Vemmedrup Børnehave
Labyrinten Væksthuset
Lyngens Børnehus Ærtebjerghave Børnecenter
Moseengen Ølsemagle Børnehus
Mælkebøtten  
Dagplejen Borup
Dagplejen Ejby
Dagplejen Køge, Hastrup, Herfølge
Dagplejen Kirstinedal
Dagplejen Vemmedrup, Lellinge, Bjæverskov
Alkestrup Skole Holmebækskolen
Asgård skole Holmehus
Billesborg skole Højelse skole
Borup Privat Skole Kirstinedalsskolen 
Borup Skole Køge Lilleskole
Campus/10.kl. Køge Private Realskole
Ejby skole Leonardoskolen
Ellebækskolen Lille Syd Friskole
Ellemarkskolen Sct. Nicolai Skole
FGU Midt- og Østsjælland Skovboskolen
Hastrupskolen Søndre skole
Herfølge Friskole Vemmedrupskolen
Herfølge skole  

Forebyggende rådgivere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har som primær opgave at yde rådgivning til kommunens dagtilbud, skoler og specialtilbud om børn og unge i udviklingsudfordringer fra 0 -18 år.

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR i Køge Kommune varetager en række opgaver over for børn, unge og familier, der kræver særlig psykologisk eller specialpædagogisk viden. Det kan fx være i forbindelse med en psykologisk vurdering af, om der skal iværksættes specialpædagogisk bistand over for småbørn eller specialundervisning for en elev i folkeskolen. PPR består af logopæder (talepædagoger), fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer samt konsulenter, som er fast tilknyttet Køge Kommunes daginstitutioner og skoler. 

Ønsker du at komme i kontakt med PPR, skal du henvende dig i dit barns daginstitution eller skole ved at tale med barns stuepædagog, klasselærer, inklusionspædagog/inklusionsvejleder eller lederen.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Torvet 1 4600 Køge

Ønskes kontakt med PPR, skal det ske gennem den institution eller skole, hvor barnet er tilknyttet. Hvis du er forælder, kan du henvende dig til stuepædagog, klasselærer, inklusionspædagog/ inklusionsvejleder eller lederen i det dagtilbud eller den skole, hvor dit barn går. 

I flere af vores tilbud kan du møde op eller ringe, uden at have aftalt tid på forhånd. Husk at tjekke tilbuddets åbningstid.

Ungepsykologen er et gratis og anonymt tilbud om psykologsamtaler for unge i Køge Kommune mellem 15-25 år

Unge mellem 15-25 år bosiddende i Køge Kommune kan henvende sig til Ungepsykologen og få op til 5 samtaler hos Ungepsykologen. Samtalerne varer ca. 45 min. 

Tilbuddet om Ungepsykolog er anonymt, og du skal derfor ikke oplyse fulde navn eller cpr.nr. Ungepsykologen har tavshedspligt, og det I snakker om, bliver ikke givet videre medmindre, du selv er indforstået med det.  

Tidsbestilling: 

Du ringer til Ungepsykologen for at aftale nærmere – det er i udgangspunktet dig selv, der skal kontakte Ungepsykologen og ikke din familie eller andre. 

Såfremt det viser sig, at der er behov for noget andet end Ungepsykologen, vil du få hjælp til, hvor du kan henvende dig.  

Hvor: 

Samtalerne foregår i Ungecentrum medmindre andet aftales. 

Ventetid: 

Op til 2 ugers ventetid.  

Afbud/udeblivelse: 

Afbud skal gives i så god tid som muligt, så tiden vil kunne gives til en anden. 

Udeblivelse uden forudgående afbud giver ikke ret til erstatningssamtale. 

Ungepsykologen

Ølbycenter 53, 4600 Køge

Telefontid

Åben Rådgivning er et tilbud til dig over 18 år, som har brug for råd og vejledning til at løse de udfordringer eller problemer, du oplever i din hverdag.

Råd, vejledning og støtte

I Åben Rådgivning kan du få råd, vejledning og støtte til det, som fylder hos dig. 

Måske har du brug for hjælp til at komme til bunds i e-Boks, søge en bolig eller støtte til at få hverdagen til at fungere på trods af psykiske udfordringer?

Du kan altid ringe til os inden for vores åbningstid og få råd og vejledning til det, der fylder hos dig.

Du kan også booke et planlagt møde eller komme uanmeldt om eftermiddagen, når behover viser sig, til en individuel samtale, hvor du kan få overblik over din situation, og hvilke muligheder, du har.

Vi har også mulighed for at tilbyde faste individuelle samtaleforløb over en tidsafgrænset periode, hvis det er det, der er den rigtige løsning for dig.

Uanset din problemstilling er du velkommen til at kontakte Åben Rådgivning.

Et tilbud til alle over 18 år

Alle har mulighed for at benytte Åben Rådgivnings tilbud. Uanset om du har psykiske, fysiske eller sociale udfordringer eller har andre udfordringer i livet, så er du velkommen!

Åben Rådgivning

Rådhusstræde 10C, 4600 Køge

Personlig henvendelse uden forudgående tidsbestilling

Telefontider

Ungecentrum er Køge Kommunes kommunale ungeindsats.

Her finder du én indgang til:

 • UUV Køge (Ungdommens uddannelsesvejledning),
 • Ungecenter (beskæftigelsesindsatsen for unge) og
 • Familieindsatsen for 14-23-årige.

Alle er samlet i Ølbycenter 53 - 55 og er klar til at hjælpe og vejlede unge imod uddannelse og job.  

Du kan læse meget mere om Ungecentrums tilbud og indsatser på ungecentrum.dk

Ungecentrum

Ølbycenter 53-55, 4600 Køge

Telefontid

Mandag til onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Personlige henvendelser i receptionen

Den åbne vejledning samt tilmelding til uddannelseshjælp

Unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, kan tage en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Hvad er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse?

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge under 25 år med særlige behov, herunder blandt andre:

 • unge med svære bevægelseshandicap
 • multihandicappede unge
 • unge med autisme
 • unge med ADHD
 • unge med andre psykiske lidelser
 • unge med erhvervet hjerneskade.

Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.

Uddannelsens formål og indhold

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. 
Den har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen tilpasses den unges behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.
Den kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner som efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner.

Sådan søger du

Hvis du er interesseret i at få en særligt tilrettelagt uddannelse, eller gerne vil høre mere, skal du henvende dig til Ungecentrum.

 

Ungecentrum

Ølbycenter 53-55, 4600 Køge

Telefontid

Mandag til onsdag kl. 9.00-14.00
Torsdag kl. 12.00-18.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Personlige henvendelser i receptionen

Den åbne vejledning samt tilmelding til uddannelseshjælp

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje