Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Hjælp og støtte Træning Genoptræning med døgnophold

Genoptræning med døgnophold

Genoptræning med døgnophold er til dig, der har behov for tværfaglig genoptræning og rehabilitering, og samtidigt har brug for støtte, pleje og omsorg hele døgnet.

Hvis du for eksempel efter en udskrivelse fra sygehuset har behov for en særlig indsats med personlig og praktisk hjælp samt træning for at opnå et bedret funktionsniveau, kan du blive tilbudt et såkaldt døgnrehabiliteringsophold i vores sundhedscenter, Sundhed, Træning og Rehabilitering.

Hvad indeholder et døgnrehabiliteringsophold?

Et døgnrehabiliteringsophold er et målrettet og tidsbestemt forløb, hvor der i et samarbejde mellem dig, dine pårørende og fagfolk, sættes fokus på at udvikle og fastholde dine færdigheder.

På et døgnrehabiliteringsophold kan du få hjælp og støtte til:

  • Træning
  • Personlig pleje og praktisk hjælp
  • Sygepleje ved behov.

Under opholdet er der fokus på genoptræning og rehabilitering, hvilket betyder, at personalet i et tværfagligt samarbejde vil hjælpe dig til at bevare eller forbedre dit funktionsniveau og yde hjælp til selvhjælp.

Hjælp og støtte til pleje og omsorg under opholdet kan ydes hele døgnet, enten som planlagte opgaver eller ved tilkald i nødsituationer.

Der laves en plan for opholdet, der beskriver den samlede hjælp og støtte du får. Personalet har ansvar for at følge op på planen. 
Denne plan omfatter plejeydelser og mål- og handleplan for din genoptræning. Hjælpen og støtten justeres løbende i forhold til dit aktuelle funktionsniveau.

Boligerne

Boligerne er møbleret inkl. plejeseng og sengebord. Der er ikke mulighed for at medbringe privat indbo.

Du skal selv medbringe eventuelle hjælpemidler, fx kørestol og rollator.

Dyne, sengetøj og håndklæder lejes på stedet og skal ikke medbringes.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge om døgnrehabiliteringsophold skal du ringe til Ældre- og Sundhedsafdelingen på tlf. 56 67 26 26.

Når du ringer, tager vi en snak med dig om, hvorfor du ønsker et døgnophold.
Vi spørger om, hvordan du klarer hverdagen i din egen bolig, og vi taler med dig om mulige løsninger for hjælp og støtte i eget hjem frem for ophold uden for dit hjem.

Du vil også blive oplyst om kommunens øvrige muligheder for hjælp, støtte og træning i eget hjem, hvor fokus er at forbedre dit funktionsniveau, så du mere selvstændigt kan klare din hverdag igen.

Et døgnophold tilbydes ud fra en individuel vurdering af dine behov og din funktionsevne. 
Der tages udgangspunkt i, at den hjælp og støtte du har brug for enten ikke kan ydes forsvarligt i dit hjem, eller at du i en midlertidig periode ikke kan opholde dig i dit hjem med den fornødne hjælp og støtte.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage et hjemmebesøg hos dig, for at kunne vurdere dette.

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje