Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Parkering, trafik og veje Veje og stier Skiltning på vejarealer

Skiltning på vejarealer

Her kan du læse lidt om de forskellige typer skilte og om hvordan du søger om tilladelse til opsætning af dem.

Hvis du vil opsætte plakater, bannere, pyloner og lignende på vejareal, skal du søge om tilladelse hos kommunen. 

Plakater og bannere

Køge Kommune tillader bla. ikke opsætning af plakater og bannere: 

 • der reklamerer for kommercielt varesalg
 • i vejkryds og rundkørsler 
 • på lægter eller lignende, som slås ned i vejrabat

Læs bestemmelserne for ophængning af plakater og bannere i det offentlige rum.

Reklameskilte 

Du må ikke opsætte reklamer på offentlig vej. Der kan dog for bestemte områder være regler, fx områder med mange butikker, der tillader reklameskilte indenfor givne rammer.  

Reklamer i det åbne land 

Naturbeskyttelseslovens §21 bestemmer, at der ikke må sættes reklameskilte op i det åbne land. Dog kan der gives lov til at sætte virksomhedsreklamer op i umiddelbar tilknytning til en virksomhed. 

Læs mere om reklameskiltning i det åbne land.

Læs mere i Naturbeskyttelsesloven.

Ansøgning 

Hvis du ønsker at sætte plakater, pyloner og reklamer op, skal du sende en ansøgning via Virk.dk:

 

Læs om, hvilke krav der er til valgplakater i Køge Kommune samt reglerne for op- og nedhængning af valgplakater og -bannere. 

Vilkår for ophængning af valgplakater, valgbannere samt tildeling af flexpladser på Køge Torv i forbindelse med valg

Læs om regler for valgplakater i Danmark hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Skilte til fx attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, offentlige- og private virksomheder kaldes ”kommercielle servicevejvisningsskilte”. Denne type skilte skal man søge kommunen om tilladelse til at sætte op. 

Retningslinjer for ”kommercielle servicevejvisningsskilte”

De ”kommercielle servicevejvisningsskilte” er blå-hvide skilte med tekst og symbol. Teksten kan være virksomhedens navn. Logo må ikke anvendes.  

Symbolet skal vise, hvilken type virksomhed, der søges om. Der må kun benyttes godkendte symboler fra Vejdirektoratets liste. Er der endnu ikke udviklet et symbol for virksomhedstypen, kan Vejdirektoratet lave et mod betaling. 

Betaling 

Det er virksomhedsejeren, der dækker alle omkostninger forbundet med skiltet, fx indkøb, opsætning og fremtidig nedtagning. 
Hvis skiltet beskadiges eller er nedslidt, vil kommunen kontakte virksomheden, inden et nyt skilt sættes op. Ved eventuel genopsætning af skilt skal omkostningerne dækkes af virksomhedsejeren. 

Ansøgning

Du skal skrive din ansøgning i en mail med minimum følgende oplysninger:  

 • Skiltetype
 • Skiltetekst og symbol
 • Placering af skilt(e) og evt. skitse med målangivelse

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at opsætte skiltet.  

Du skal sende din ansøgning til Vej, Park og Byrum, Vejmyndighed på e-mail: tmf@koege.dk

Hvis din grundejerforening eller beboerne på en privat fællesvej ønsker at sætte nabohjælpskilte op, skal I søge tilladelse hos kommunen.   

Retningslinjer  

Kommunen kan give tilladelse iht. ”Lov om private fællesveje” med en række betingelser: 

 • Størrelse. Skiltene skal have størrelsen 35x50 cm.
 • Placering på eksisterende standere. Skiltene bør så vidt muligt placeres på vejnavneskilte og lysstandere. Skiltene må ikke placeres på standere med færdselstavler.
 • Placering på nye standere. Nye standere skal placeres i bagkant af fortov. Der skal ved opsætningen tages hensyn til eventuelle forsyningsledninger i jorden. Skal du bruge oplysninger om ledninger i jorden kan du få dem via Ledningsejerregistret (LER): Søg oplysninger om ledninger i jorden via LER.
 • Afstandsmål. Skiltene skal opsættes minimum 0,5 m fra kørebanekant. 
 • Afstandshøjde. Hvis skiltet placeres over fortovet, skal der være mindst 2,2 m fra skiltets underkant til terræn. 
 • Drift. Drift og vedligeholdelse af skiltene er Køge Kommune uvedkommende. 
 • Nedtagning af skilt. Skiltene skal fjernes, hvis Køge Kommune beder om det. 

Ansøgning

Du skal skrive din ansøgning i en mail med oplysninger om: 

 • Placering af skilt(e), evt. vedhæfte en skitse med målangivelse. 

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at opsætte skiltet.  

Du skal sende din ansøgning til Vej, Park og Byrum, Vejmyndighed på e-mailen: tmf@koege.dk

Vej, Park og Byrum

Anlæg og Vejmyndighed

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje