Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Pleje og hjælp i hverdagen Hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering

Hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering

Du kan søge om hjemmehjælp, hvis du har et handicap, er ældre eller har været syg i en periode og ikke længere kan klare din personlige hygiejne eller de praktiske ting i dit hjem

Hjemmehjælp omfatter:

 • Personlig pleje såsom bad, toiletbesøg samt hjælp til at komme ud af sengen og få tøj på med mere
 • Praktisk hjælp til for eksempel rengøring, tøjvask, og indkøb
 • Hjælp til tilberedning og anretning af mad samt støtte til at spise og drikke

Hjælp til selvhjælp

I Køge Kommune prioriterer vi selvstændighed.
Vi har gennem årene implementeret en række klassiske velfærdsteknologiske løsninger såsom hæve-sænke-møbler, skylle/tørre toiletter og elevationssenge. Vores erfaring er, at mange ser velfærdsteknologi som en mulighed for at skabe en mere fleksibel hverdag og opnå en højere grad af selvhjulpenhed.
Vi har senest introduceret robotstøvsugere og digitalt støttet genoptræning som nye tiltag for at fremme borgernes selvhjulpenhed og selvstændighed i hverdagen. 
Vi træner og vejleder dig og udnytter dine egne evner, så du kan klare så meget som muligt på egen hånd. 

Sådan søger du

Du søger om hjemmehjælp ved at kontakte visitationen i Ældre- og Sundhedsafdelingen. 
Det kan du gøre på en af følgende tre måder:

 • Digital Post (kræver MitID)
 • Ring til os på tlf. 56 67 26 26
 • Send et brev til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge, Att.: Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Sådan foregår visitationen

Når du ansøger om personlig pleje og praktisk hjælp, vil visitionen oftest komme på hjemmebesøg hos dig, for at drøfte dit behov med dig og vurdere din situation.

På hjemmebesøget drøfter vi dit rehabiliteringspotentiale, og vi vurderer, om du ved brug af hjælpemidler eller sædvanligt indbo vil være i stand til at udføre opgaven selvstændigt - og opnå en så meningsfuld dagligdag som muligt. Samtalen bygger på gensidig tillid, og dit behov for hjælp tilrettelægges i et samråd med dig.
Hvis vi vurderer, at du har et rehabiliteringspotentiale, vil du blive tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du trænes i de opgaver du har svært ved. Formålet her er, at du bliver helt eller delvist selvhjulpen.

I de tilfælde, hvor afhjælpende teknologier, arbejdsteknikker og ergonomi ikke helt eller delvist kan dække dit behov for hjælp, visiteres hjælp til de opgaver, som du ikke selv kan udføre.

Du vil blive tilknyttet et fast lokalteam i hjemmeplejen, som står for at yde hjælp og/eller træning i dit hjem.

Visitationen samarbejder tæt med de faste teams i hjemmeplejen. Læs mere om de faste lokalteams.
Vi deltager i ugentlige tværfaglige møder med det team du bliver tilknyttet, og dine ønsker og mål vil være udgangspunktet for den plan vi lægger sammen.

Teknologier der letter hverdagen

Der findes mange teknologier, som kan lette hverdagen og sikre, at man bliver mere selvhjulpen eller fuldt selvhjulpen. 

Meget af det findes allerede generelt i samfundet - og derfor anses det for at være sædvanligt indbo, som man selv skal købe og installere, i stedet for at få det bevilget af kommunen.

Det kan for eksempel være:

 • Opvaskemaskine
 • Bordopvaskemaskine
 • Robotstøvsuger med gulvvasker. Læs om fordele, råd og anbefalinger i Råd og vejledning om robotstøvsugere med gulvvasker
 • Vaskemaskine i egen bolig og på det plan i boligen hvor du færdes
 • Vaskemaskine med tumbler
 • Forhøjer til vaskemaskine
 • Tilkaldemuligheder til pårørende ved stemmeopkald / ældrevenlige telefoner / ur
 • Små redskaber til brug i køkkenet eller på badeværelset

Find dit lokalteam

Frit valg af leverandør

Du kan vælge mellem forskellige leverandører, når du får tildelt personlig pleje og praktisk hjælp. Du kan enten vælge Køge Kommune som leverandør eller en af de private leverandører, som Køge Kommune har samarbejdsaftaler med.

Det er vigtigt for os, at leverandørerne har kvalificeret og faglært personale. Personalet skal kunne tale og skrive forståeligt dansk, være hjælpsomme og kunne identificere sig med leverandørens billedlegitimation.

Du har også mulighed for selv at vælge en hjælper. Det betyder, at personen bliver ansat af Køge Kommune til at udføre de opgaver, som du har fået bevilget hjælp til.

Se oversigt over leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Køge Kommune

Læs også

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje