Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Lejeboliger og botilbud Boliger til ældre

Boliger til ældre

Hvis du ikke længere er i stand til at klare hverdagen i eget hjem, kan du flytte i en ældre-, center- eller plejebolig.

De fleste foretrækker at blive boende i deres eget hjem så længe som muligt, men nogle gange stiller helbredet andre krav. Får du behov for en handicapvenlig indrettet bolig eller omfattende hjælp, kan du søge kommunen om at flytte i en ældre-, center- eller plejebolig. Boligerne imødekommer forskellige behov. Hvilken bolig du skal søge om, afhænger af dit behov for hjælp og pleje. 

Tag guiden og bliv klogere på mulighederne og hvordan du ansøger.

Hvilken boligtype passer til dit behov?

En ældrebolig er til dig, der på grund af dit helbred har behov for en særligt handicapvenlig indrettet bolig, typisk fordi du er gangbesværet og bruger kørestol eller rollator indendørs.

En ældrebolig er på 65 m2. Boligen har typisk ét værelse, køkken, stue og badeværelse.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få bevilget en ældrebolig, alene fordi du har solgt dit hus, har svært ved at vedligeholde hus og have, er økonomisk udfordret eller lignende.

Sådan søger du en ældrebolig

Der er to måder man kan søge på:

 • Ansøg digitalt. Du kan ansøge digitalt via Borger.dk ved at klikke på "Ansøg om ældrebolig digitalt via Borger.dk". 
  Din ansøgning sendes automatisk til Ældre- og Sundhedsafdelingen ved afslutning af processen.

 • Udfyld din ansøgning i hånden og send den til os med posten. Hvis du ikke er i stand til at ansøge digitalt, kan du printe et skema ud og udfylde det i hånden. Skemaet finder du ved at klikke på "Ansøgningsskema til ældrebolig - til print".
  Du skal sende det udfyldte skema med posten til Ældre- og Sundhedsafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge.
  Alternativt kan du aflevere ansøgningen personligt i Rådhusets postkasse

Muligheder i almene boligselskaber

Bor du i et alment boligselskab skal du være opmærksom på muligheden for en intern flytning.
Via boligselskabet kan du ofte skrive dig op til en anden bolig, som bedre møder dine behov, for eksempel en stuelejlighed.

Er du boligsøgende fra en anden kommune? Eller ønsker du at flytte til en anden kommune?

Ønsker du at flytte til Køge Kommune, skal du kontakte din nuværende bopælskommune og ansøge om ældrebolig gennem dem.
Hvis du bevilges ældrebolig i din nuværende kommune, sender de ansøgningen til Køge Kommune. Køge Kommune vurderer herefter din ansøgning på baggrund af vores kriterier for tildeling af ældrebolig.

Hvis du bor i Køge Kommune og ønsker at søge en ældrebolig i en anden kommune, skal du ansøge om ældrebolig hos Køge Kommune først.

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for ældre- og handicapvenlige boliger på siden Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

En centerbolig er til dig, som ønsker en selvstændig bolig med særlig handicapvenlig indretning og har behov for omfattende hjælp og støtte. I dagtimerne foregår hjælpen ved planlagte besøg, men i nattetimerne skal du selv ringe efter personalet ved brug af et nødkald.

Sådan søger du en centerbolig

Du kan udfylde en elektronisk ansøgning via Borger.dk ved at klikke på "Ansøg om centerbolig digitalt via Borger.dk".

Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du sikre, at du har samtykke til det, enten via en fuldmagt eller partsrepræsentation.
Denne kan udfyldes elektronisk via Borger.dk ved at klikke på "Giv fuldmagt digitalt via Borger.dk".

Hvis du ikke er i stand til at benytte den elektroniske ansøgning, kan du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på telefonnummer 56 67 26 26.

Sådan behandles din ansøgning

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil en visitator arrangere en samtale med dig om din hverdag.
Du vil blive spurgt om, hvordan du klarer dig i nuværende bolig, hvilke opgaver du har behov for hjælp til, samt om du er i stand til at tilkalde hjælp om nødvendigt.

Du kan bevilges en centerbolig, hvis du har behov for omfattende hjælp og støtte. Det er en forudsætning, at du er i stand til at benytte nødkald.

Hvis du ikke er i stand til at tilkalde hjælp selv, bør du overveje at ansøge om en plejebolig i stedet. Læs om vores plejeboliger på siden: Plejebolig

Ventelister

Når du bevilges en centerbolig kan du vælge mellem to typer ventelister:

 • Den generelle venteliste, hvor du er garanteret boligtilbud i løbet af to måneder.
  Du vil her blive tilbudt den første ledige centerbolig inden for 2 måneder. Takker du nej til dette tilbud, begynder en ny tomåneders periode.

 • Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge at skrive dig op til en eller flere specifikke centerboliger.
  Her er du ikke garanteret et boligtilbud inden for en bestemt tidsfrist.
  Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgers aktuelle behov.

Centerboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge inden for den boligtype, du er blevet godkendt til. 
Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en tilsvarende bolig i en anden kommune, hvis denne kommune har sådanne boliger, og du opfylder denne kommunes betingelser til bolig.

Information om centerboligerne

Læs om de enkelte centerboliger i Køge Kommune og i resten af Danmark på hjemmesiden plejehjemsoversigten.dk
Her kan få mere at vide om centerboligernes indretning, størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser med videre. Du kan også finde tilsynsrapporter for de enkelte centerboliger.

Køge Kommune har følgende centerboliger

Lerbæk Torv Centerboliger

Lerbæk Torv 42, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 67 47

Pedersvej Centerboliger

Pedersvej 100-104, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 36

Ølby Ældrecenter

Ølbycenter 64, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 50

Hvad koster det?

Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via Borger.dk: Lån til beboerindskud.

Du kan også søge om boligstøtte via Borger.dk: Boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om indskudslån eller boligstøtte, kan du kontakte Borgerservice på telefonnummer 56 67 21 31.

 

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for centerboliger på siden Kvalitetsstandarder for Ældre- og Sundhedsområdet

En plejebolig er til dig, der har behov for omfattende hjælp og støtte døgnet igennem. Hjælp og støtte leveres som planlagte besøg. Du kan også tilkalde personalet i mere akutte situationer.

Personalet i plejeboligerne tager afsæt i dine ønsker og behov. Sammen tilrettelægger I en hverdag, som giver dig mulighed for socialt samvær, aktiviteter med andre, struktur i hverdagens gøremål og vedligeholdelse af dine færdigheder.
Samtidig får du den fornødne hjælp til personlige og praktiske opgaver.

Sådan søger du en plejebolig

Du kan udfylde en elektronisk ansøgning ved at klikke på "Ansøg om plejebolig digitalt via Borger.dk" her på siden.

Hvis du ansøger på vegne af en anden, skal du sikre, at du har samtykke til det - enten via en fuldmagt eller partsrepræsentation.
Denne kan udfyldes elektronisk ved at klikke på "Giv fuldmagt via Borger.dk".

Hvis du ikke er i stand til at benytte den elektroniske ansøgning, kan du kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på telefonnummer 56 67 26 26.

Sådan behandles din ansøgning

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil en visitator arrangere en samtale med dig om din hverdag.
Du vil blive spurgt om, hvordan du klarer din hverdag i nuværende bolig, hvilke opgaver du har behov for hjælp til, samt om du er i stand til at tilkalde hjælp om nødvendigt.

Du kan komme i betragtning til en plejebolig, hvis:

 • du har behov for omfattende hjælp og støtte hele døgnet
 • din støtte og pleje ikke kan klares i dit eget hjem eller i en ældrebolig
 • du er ude af stand til at tilkalde hjælp.

Almindelige og skærmede plejeboliger

Køge Kommune råder over 9 plejecentre, hvoraf de 5 plejecentre omfatter skærmede plejeboliger.

De skærmede plejeboliger er egnet til borgere med særlige kognitive problemstillinger såsom demens.
Her tilbyder vi en særlig pædagogisk tilgang i forhold til hjælp, pleje og sociale relationer.

To typer ventelister

Når du bevilliges en plejebolig, er der to typer ventelister:

 • Den generelle venteliste, hvor du er garanteret boligtilbud i løbet af to måneder.
  Du vil blive tilbudt en plejebolig på et af kommunens plejecentre inden for to måneder. Takker du nej til dette tilbud, begynder en ny tomåneders periode.

 • Den specifikke venteliste, hvor du kan vælge at skrive dig op til et eller flere specifikke plejecentre.
  Her er du ikke garanteret et boligtilbud inden for en bestemt tidsfrist.
  Tildelingen af disse boliger sker ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgers aktuelle behov.

Hvis du har kognitive problemstillinger, der gør, at du har behov for en skærmet plejebolig, noteres du på den specifikke venteliste til et eller flere af de 5 plejecentre, hvor Køge Kommune har skærmede plejeboliger. 
Hvis du har behov for en skærmet plejebolig, men ønsker at blive noteret på den generelle venteliste, kan det blive nødvendigt for os at tilbyde dig en almindelig plejebolig, der ikke nødvendigvis kan dække dine plejebehov, for at overholde tomåneders fristen. Du er altså ikke garanteret en skærmet plejebolig, hvis du skriver dig op på den generelle venteliste.

Det frie boligvalg

Plejeboligerne er omfattet af det frie boligvalg. Det betyder, at du selv kan vælge inden for den boligtype, du er blevet godkendt til.
Det betyder også, at du har mulighed for at vælge en bolig i en anden kommune. Du skal dog opfylde betingelserne for at blive visiteret til en plejebolig både i den kommune du vil flytte fra, og i den kommune du gerne vil flytte til. 

Når du er visiteret til en plejebolig, har du også mulighed for at vælge et friplejehjem.

Vær opmærksom på, at man kun kan stå på den generelle venteliste i én kommune.

Plejehjemsoversigten

På hjemmesiden Plejehjemsoversigten kan du se alle plejecentre og friplejehjem i Danmark: Plejehjemsoversigten.dk
Her kan du læse om plejeboligernes indretning, størrelse, faciliteter, aktiviteter, omgivelser mv. Du kan også finde tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre.

Information om plejeboligerne i Køge Kommune

Køge Kommune har plejeboliger på følgende plejecentre

Lyngbo - Lyngbo har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbycenter 86, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 50

Lynghøj - Lynghøj har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbycenter 77B, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 62

Møllebo

Nørre Boulevard 103, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 30

Nørremarken - Nørremarken har en afdeling med skærmede plejeboliger

Ølbyvej 50, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 65 10

Plejeboligerne Boruphøj

Jernhøj 1, 4140 Borup
Telefonnummer 56 56 56 53

Sandmarksbo

Sandmarksbo 3, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 67 30

Tingstedet - Tingstedet har en afdeling med skærmede plejeboliger

Vedskøllevej 1A, 4681 Herfølge
Telefonnummer 56 67 66 00

Ældrecenteret i Bjæverskov

Bjæverskovhusene 34, 4632 Bjæverskov
Telefonnummer 56 56 56 29

Køge Nord - På Køge Nord er der kun skærmede plejeboliger

Fuglebæk Allé 3, 4600 Køge
Telefonnummer 56 67 22 00

Hvad koster det?

Du skal betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme.
Derudover skal du betale for forplejning, rengøringsartikler, tøjvask samt eget forbrug af daglige fornødenheder. Læs mere om takster på siden Takster for madservice/forplejning, rengøringsartikler mv.

Du har mulighed for at søge om beboerindskudslån via Borger.dk: Lån til beboerindskud.

Du kan også søge om boligstøtte via Borger.dk: Boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om indskudslån eller boligstøtte, kan du kontakte Borgerservice på telefonnummer 56 67 21 31.

Find den politisk godkendte kvalitetsstandard for plejeboliger på siden om Kvalitetsstandarder for Ældre- og Sundhedsområdet

Visitationen - Personlig pleje og praktisk hjælp

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje