Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byggeri Ansøg om byggetilladelse

Ansøg om byggetilladelse

Skal du bygge nyt, bygge om eller rive ned, har du brug for en byggetilladelse.

Før du går i gang med et nyt byggeri, en større ombygning eller nedrivning af et byggeri, skal du have tilladelse af kommunen. Ansøgningen skal indsendes digitalt via portalen for bygge- og miljøansøgninger Byg og Miljø. Køge Kommune behandler din byggesag og afgør, om du kan få en tilladelse.  

Du får en digital projektmappe, så du hele tiden kan holde øje med, hvor langt vi er kommet i behandlingen af din sag. Og du kan også vælge at få tilsendt en SMS eller en e-mail, når der er nyt i din sag. 

Gebyr

Du skal betale gebyr, hvis du skal have en byggetilladelse. En byggetilladelse dækker over nedrivningstilladelser, tilladelse til ændret anvendelse af bygninger, tilladelse til faste konstruktioner (for eksempel en terasse, pergola eller hegnsmur) og tilladelse til tekniske anlæg (for eksempel vindmølle, olietank eller jordvarmeanlæg). 

Byggeansøgninger faktureres efter medgået tid og opkræves i 2 rater. Første gang ved afgørelse og anden gang når bygningen endeligt kan tages i brug og byggesagen afsluttes. 

Prisen pr. time i 2024 er 1070,00 kr. 

Første rate: Tidsforbrug og timepriser for behandling af byggeansøgning

  • Enfamiliehus uden helhedsvurdering (dit byggeri kræver ikke dispensation): Bygger du inden for reglerne fastsat i bygningsreglementet, eventuelle servitutter og lokalplan for din ejendom, bruger vi gennemsnitligt 3,5 time på at behandle din byggeansøgning. 

  • Enfamiliehus med helhedsvurdering (dit byggeri kræver dispensation): Overskrider dit byggeri reglerne fastsat i bygningsreglementet, eventuelle servitutter og lokalplan for din ejendom, bruger vi gennemsnitligt 5 timer på at behandle din byggeansøgning. 

  • Småbyg uden helhedsvurdering (dit byggeri kræver ikke dispensation): Bygger du inden for reglerne fastsat i bygningsreglementet, eventuelle servitutter og lokalplan for din ejendom, bruger vi gennemsnitligt 2,5 time på at behandle din byggeansøgning.
      
  • Småbyg med helhedsvurdering (dit byggeri kræver dispensation): Overskrider dit byggeri reglerne fastsat i bygningsreglementet, eventuelle servitutter og lokalplan for din ejendom, bruger vi gennemsnitligt 4,5 time på at behandle din byggeansøgning. 

Alle ovenstående eksempler er baseret på, at din ansøgning er fyldestgørende. Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende bliver der påregnet yderligere tidsforbrug.

Når det gælder mere komplicerede byggesager, afhænger tidsforbruget af den konkrete sag. Vi kan derfor ikke oplyse et anslået tidsforbrug for disse sager.

Anden rate: Gebyr for færdigmelding af byggesager

Når din byggesag skal færdigmeldes, påregner vi en rate 2 efter samme timepris. Tidsforbruget til færdigmeldelsen varierer afhængig af sagens omfang og kvalitet af det fremsendte materiale. Tidsforbruget omfatter det arbejde, der er relateret til afslutning af byggesagen.

Vi anbefaler derfor, at du sørger for, at din ansøgning er fyldestgørende som muligt, når du indsender den. Det vil som udgangspunkt medføre et lavere tidsforbrug og en hurtigere samlet sagsbehandlingstid. 

Sagsbehandlingstid

Modtagelse af din ansøgning

Vi bestræber os på at bekræfte modtagelsen af alle forespørgsler inden for 7 dage. Du får et kvitteringsbrev, når din ansøgning er modtaget, og du får at vide, hvem der er sagsbehandler på din sag. Mangler der noget i din ansøgning, vil vi desuden bede dig fremsende supplerende materiale til sagen. 

Afgørelse af din byggeansøgning 

Byggeaktiviteten i Køge Kommune er for tiden meget høj. I øjeblikket forventer vi at behandle din anmodning inden for ca. 10 uger, efter modtagelse af en fyldestgørende ansøgning.  

Kræver byggeriet tilladelse fra anden lovgivning, kan sagsbehandlingstiden være længere. Det kan for eksempel være, fordi byggeriet kræver dispensation fra en lokalplan, ikke overholder byggeretten eller kræver en landzonetilladelse. Behandlingstiden kan også forlænges, hvis det viser sig, at sagen bliver mere omfattende, end vi først har vurderet. Du vil i så fald blive kontaktet.

Byggetilladelse til småt byggeri som drivhus, carport eller skur

Hvis du skal bygge småbyg som for eksempel udhus, drivhus eller carport, anbefaler vi, at du tjekker, om det er nødvendigt med en byggetilladelse. Du kan tjekke, om du skal bruge en byggetilladelse for eksempel til et drivhus, carport eller skur her.

Hjælp til din byggeansøgning

Du kan booke et møde med en byggesagsbehandler, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning til din byggeansøgning. Læs mere på siden Book en tid hos en byggesagsbehandler 

Læs også

 

Byggesag

Torvet 1, 4600 Køge

Åbningstider og telefontider

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje