Skip til hoved indholdet

Høringer og Afgørelser

I Køge Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Godkendelse af bro/platform over tilløb til sø i Jersie Mose Syd og Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3

Miljøgodkendelse af UFF Humana, Sandvadsvej 1, 4600 Køge

VVM-screeningsafgørelse vedrørende byggemodning af Herfølge Kohave

VVM-screeningsafgørelse vedrørende renovering af Svenstrup Kildeplads

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til Daka Denmark A/S til omlastning af madaffald på Værftsvej 6B, 4600 Køge

VVM-screeningsafgørelse vedrørende virksomhed til omlastning af madaffald

Køge Kommune har truffet afgørelse om kontrolprogram for Vandværket Lyngen

Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Bjæverskov

Tillæg 3 til miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af Geminor DK Hub East

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for flytning og nyetablering af kemikaliedepotet på Junckers Industrier

Debatoplæg om solcelleanlæg i det åbne land i Køge Kommune

Tillæg 4 til miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16 samt 19, 4600 Køge

Miljøgodkendelse af udskibning af slagger fra Køge Havn, til Meldgaard Miljø A/S

VVM-screeningsafgørelse vedrørende udskibning af slagger fra Køge Havn

VVM-screeningsafgørelse vedrørende Oplevelsescenter Borgring Køge

Tilladelse til renovering af Svenstrup Kildeplads

Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i ED11, ED31 og ED34

Lokalplan 1117 for boliger på Køge Fælles Jord vedtaget

Høring af regulativ for husholdningsaffald

Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Vemmedrup

Forslag til planstrategi 2023 i høring

Godkendelse af projektforslag for vekslerstation ved Egedesvej

VVM-tilladelse til Værket ved Regnemark

Udkast til Natura 2000-handleplaner nr. Køge Å, nr. N149 Tryggevælde Ådal og nr. N152 Vallø Dyrehave

VVM-screeningsafgørelse vedrørende Bjæverskov Fjernvarme

Landzonetilladelse til etablering af to nye søer og lovliggørelse af fire eksisterende søer

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1108 - Køge Idrætspark

Udkast til Natura 2000-handleplan for nr. N147 - Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Miljøgodkendelse af VEKS Ressourceplads, Junckersvej 4, 4600 Køge

Køge Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til 7 A-boringer

Midlertidig landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til støjvæg

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje