Skip til hoved indholdet

Høringer og Afgørelser

I Køge Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Tilladelse til afledning af byggegrubevand på Banedanmarks sporfornyelsesprojekt på Roskilde-Ringsted banen

Miljøgodkendelse af Microsoft 3366 Danmark ApS, Egedesvej 17, 4600 Køge

Høring af forslag til regulativ for erhvervsaffald

Rettet revurdering af miljøgodkendelse af Scanfield ApS

Afgørelse om fristforlængelse for støjdæmpning på Collstropgrunden

Miljøtilladelse til fasanhold på virksomheden Giesegård Jagtvæsen, Giesegårdvej 91, 4100 Ringsted

Miljøtilladelse til hestehold på ejendommen Fløjterupvej 1, 4682 Tureby

Afgørelse om overgang til passiv drift af Ørsted Askedepot

Landzonetilladelse til etablering af et lukket pileanlæg

VVM-screeningsafgørelse vedrørende skov syd for Bjæverskov

Mildertidig landzonetilladelse til friskole på Bjergvej

VVM-screeningsafgørelse vedrørende støjvold i Køge Nord

Godkendt brinksikring i Køge Å

Forslag til Lokalplan 1109 - Besøgscenter ved Borgring

Køge Nord – Udledningstilladelse for regnvand til Skensved Å

Naturstrategi i Køge Kommune 2023-2027

Borup Varmeværk – Ny elkedel

Dispensation fra skovbyggelinjen

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67 raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje

Om Køge Kommune Tilgængelighedserklæring Kort over kommunen Abonnér EAN Giv dit feedback på vores nye hjemmeside